Refibo

Referte-indexen (niet-)hypothecaire leningen

Wie als werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, zal belast worden op dit voordeel. De waarde van het voordeel wordt bepaald op basis van de refertevoeten. Deze verschillen naar gelang het type lening.

Hypothecaire leningen - niet variabele rentevoet

Het voordeel wordt in dit geval bepaald op basis van het verschil tussen de referentierentevoet van het jaar waarin de lening werd afgesloten, en de rentevoet die de ontlener werkelijk betaalt. De referentierentevoet wordt jaarlijks bekendgemaakt bij Koninklijk Besluit en is in principe de voordeligste rentevoet die gedurende het betreffende jaar te verkrijgen is. Deze rentevoet geldt voor het jaar waarin de leningsovereenkomst is afgesloten en blijft gelijk gedurende de gehele looptijd van de lening. Voor de in 2015 (aanslagjaar 2016) afgesloten hypothecaire leningen bedraagt de referentievoet:

2,47 % als de lening gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering en 2,41 % voor de andere hypothecaire leningen.

Hypothecaire leningen – variabele rentevoet

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om hypothecaire leningen af te sluiten met een variabele rentevoet die gekoppeld is aan de schommelingen van een referte-index. Hieronder volgt een overzicht van de referte-indexen vanaf januari 2014.

 Legende:

Index A = schatkistcertificaten 12 maanden
Index B = lineaire obligaties 2 jaren
Index C = lineaire obligaties 3 jaren
Index D = lineaire obligaties 4 jaren
Index E = lineaire obligaties 5 jaren
Index F = lineaire obligaties 6 jaren
Index G = lineaire obligaties 7 jaren
Index H = lineaire obligaties 8 jaren
Index I = lineaire obligaties 9 jaren
I
ndex J = lineaire obligaties 10 jaren

Jan/14

0,200

0,345

0,595

0,965

1,301

1,559

1,806

2,084

2,363

2,604

Feb/14

0,178

0,309

0,520

0,832

1,148

1,416

1,669

1,930

2,188

2,418

Mrt/14

0,160

0,284

0,464

0,735

1,047

1,330

1,585

1,837

2,087

2,317

Apr/14

0,198

0,287

0,435

0,679

0,962

1,223

1,470

1,715

1,960

2,187

Mei/14

0,189

0,278

0,416

0,633

0,882

1,122

1,359

1,602

1,847

2,068

Jun/14

0,121

0,186

0,308

0,509

0,748

0,982

1,216

1,461

1,706

1,928

Jul/14

0,039

0,095

0,204

0,376

0,587

0,808

1,040

1,286

1,533

1,757

Aug/14

0,024

0,068

0,152

0,299

0,479

0,674

0,889

1,124

1,363

1,578

Sep/14

-0,007

0,015

0,076

0,190

0,340

0,515

0,715

0,932

1,151

1,350

Okt/14

-0,042

-0,030

0,027

0,143

0,300

0,491

0,699

0,915

1,125

1,313

Nov/14

-0,018

-0,003

0,048

0,144

0,277

0,440

0,629

0,834

1,041

1,228

Dec/14

-0,019

-0,010

0,029

0,110

0,223

0,361

0,521

0,708

0,906

1,085

Jan/15

-0,057

-0,043

-0,010

0,058

0,161

0,285

0,423

0,585

0,755

0,911

Feb/15

-0,141

-0,097

-0,053

-0,012

0,040

0,125

0,245

0,381

0,520

0,648

Mrt/15

-0,131

-0,115

-0,091

-0,057

-0,001

0,082

0,191

0,318

0,448

0,573

Apr/15

-0,168

-0,154

-0,133

-0,096

-0,043

0,030

0,121

0,220

0,322

0,418

Mei/15

-0,191

-0,175

-0,140

-0,081

-0,005

0,082

0,179

0,286

0,396

0,502

Jun/15

-0,180

-0,142

-0,074

0,040

0,185

0,347

0,514

0,681

0,838

0,980

Jul/15

-0,167

-0,130

-0,044

0,109

0,304

0,510

0,712

0,910

1,094

1,256

Aug/15

-0,189

-0,184

-0,121

0,021

0,194

0,365

0,538

0,726

0,912

1,083

Sep/15

-0,199

-0,169

-0,101

0,024

0,181

0,343

0,514

0,697

0,883

1,054

Okt/15

-0,198

-0,177

-0,199

-0,011

0,130

0,283

0,449

0,627

0,814

0,986

Nov/15

-0,245

-0,237

-0,185

-0,075

0,066

0,220

0,384

0,561

0,744

0,913

Dec/15

-0,333

-0,308

-0,249

-0,140

0,000

0,160

0,335

0,527

0,725

0,900

Jan/16 (1)

-0,364

-0,319

-0,238

-0,111

0,049

0,233

0,431

0,633

0,829

1,001

Jan/16 (2)

-0,391

-0,361

-0,202

-0,201

-0,062

0,099

0,274

0,461

0,650

0,823

Feb/16

-0,391

-0,361

-0,303

-0,201

-0,062

0,099

0,274

0,461

0,650

0,823

Mrt/16

-0,433

-0,421

-0,388

-0,318

-0,211

-0,075

0,085

0,264

0,451

0,625

Apr/16

-0,443

-0,410

-0,367

-0,304

-0,217

-0,104

0,032

0,195

0,368

0,534

Mei/16

-0,471

-0,433

-0,383

-0,304

-0,202

-0,086

0,051

0,215

0,395

0,568

Jun/16

-0,499

-0,464

-0,414

-0,342

-0,245

-0,131

0,005

0,166

0,340

0,503

Jul/16

-0,542

-0,523

-0,491

-0,438

-0,361

-0,262

-0,136

0,021

0,186

0,338

Aug/16

-0,574

-0,567

-0,551

-0,521

-0,466

-0,381

-0,259

-0,105

0,058

0,204

Men neemt dan de index die overeenstemt met de "duur van de perioden van verandering van de rentevoet". Als er bijvoorbeeld een rentevoet van toepassing is die om de vijf jaar wordt gewijzigd, dan moet in de nieuwe regeling de referte-index E (vijf jaar) genomen worden.

Welke referte-index moet dan als eerste referentievoet worden gebruikt? De referte-index van de kalendermaand die voorafgaat aan de datum van het schriftelijk kredietaanbod. Deze regel is van toepassing voor leningen vanaf 1 september 1998. Voor leningen afgesloten vóór deze datum wordt de referentierentevoet van twee kalendermaanden voor het kredietaanbod genomen. Als dus in de maand juli 2016 een kredietaanbod werd gedaan, dan is het de referte-index van de maand juni 2016 die van toepassing zal zijn. In ons voorbeeld van de referte-index E (vijf jaar) zal dit dan -0,245 zijn.

Als de rentevoet zoals bepaald in de leningsovereenkomst wordt aangepast, moet de referte-index worden genomen die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad in de kalendermaand die voorafgaat aan de datum van de verandering.

Als een werkgever dus op deze manier een goedkope lening verstrekt aan zijn werknemer moeten de schommelingen van de voordelige rentevoet gekoppeld zijn aan de schommelingen van de betreffende referte-index. Het is ook deze referte-index die zal gebruikt worden om het voordeel van alle aard te berekenen.

Niet-Hypothecaire leningen – niet variabele rentevoet

Voor de niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd wordt het voordeel berekend uitgaande van een forfaitair maandelijks lastenpercentage. Voor de leningen afgesloten in 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt dit percentage:

  • 0,09 % wanneer het gaat om een lening die dient om de aankoop van een wagen te financieren.
  • 0,20 % wanneer de afgesloten lening voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Het reële jaarlijkse lastenpercentage wordt vervolgens berekend aan de hand van volgende formule:

  • I = (p x 24 x n) / (n +1)

met:
I= reëel jaarlijks lastenpercentage
P= maandelijks lastenpercentage
N= terugbetalingstermijn in maanden

Niet-hypothecaire leningen – variabele rentevoet

Voor bedragen van niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd, waarover de ontlener in 2015 (aanslagjaar 2016) heeft kunnen beschikken, is de referentievoet 8,16 %. Deze laatste referentievoet wordt ook gebruikt om het voordeel van alle aard te berekenen dat voortvloeit uit kaskredieten en uit voorschotten toegekend via de rekening-courant.

Laatste revisie
01/09/2016 13u01

Meer info