RefiboWat zijn onze tarieven?

Uiteraard bepaalt u als cliënt vooraf zelf de invulling van ons werk. Bij de aanvang maakt REFIBO van uw opdracht een doorloopschema op en forecast uw specifieke vragen, wettelijke deadlines en de terugkerende taken via het online ticketingsysteem. De REFIBO-medewerkers verwerken systematisch uw opdrachten en houden continu hun prestaties bij in een dagrapport met specifieke vermelding van de aard van deze prestaties en van de tijd die eraan wordt besteed. U krijgt hiervan een detail als bijlage bij elke maandelijkse factuur.
  
Zo behoudt u het volledige overzicht over de geleverde diensten. Het ereloon voor de aangerekende prestaties wordt berekend op basis van een uurtarief en de kwalificatie van de medewerker. Op uw verzoek kunnen wij ook maandelijks een vast bedrag factureren. In dit geval ontvangt u op het einde van het jaar een afrekening. Zo blijft het REFIBO-facturatiesysteem transparant. 

Onze tarieven voor 2018 (excl. btw) volgens de kwalificaties:

Junior boekhouder € 44
Studiedienst/jurist € 69
Organisatie expert € 69
HR consultant € 69
Boekhouder € 69
Dossierbeheerder € 73
BIBF of IAB erkend € 75
Zaakvoerder € 89

TIA-online is ons online boekhoudprogramma waar u zich als cliënt apart voor kan abonneren. De tarieven hiervoor hangen af van het gebruikte niveau: € 15/maand voor niveau 1 tot € 65/maand voor niveau 4.

Voor de aanvraag van een offerte kan u hier terecht.