Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Meer pensioen als zelfstandig ondernemer!

Meer pensioen als zelfstandig ondernemer!

  • On 07/03/2018

Zelfstandigen die een eenmanszaak hebben, hadden in het verleden minder mogelijkheden dan bedrijfsleiders met een vennootschap om een extralegaal pensioen op te bouwen. Daar komt snel verandering in, maak kennis met de pensioenovereenkomst of de “POZ”!

Er zijn vier pensioenpijlers. Het pensioen wordt samengesteld aan de hand van vier pijlers.

De eerste pijler. De eerste pensioenpijler vertegenwoordigt het wettelijk pensioen. Dit pensioenbedrag is afhankelijk van uw ontvangen beroepsvergoeding, het aantal gewerkte jaren en uw statuut (werknemer, zelfstandige of ambtenaar)[1].

Bijkomend pensioen. Het wettelijk pensioen alleen zal voor velen niet volstaan om de huidige levensstandaard te kunnen behouden vanaf de pensioenleeftijd[2]. Om deze reden is het belangrijk om extra middelen in te zetten om uw wettelijk pensioen aan te vullen. U kan uzelf van bijkomend pensioen voorzien via één of meerdere opties die worden aangereikt in de overige drie pensioenpijlers.

De tweede en derde pijler op heden. Als zelfstandige kan u zowel in de tweede[3] als in de derde pensioenpijler een extralegaal pensioen opbouwen. De tweede pijler bestaat tot op heden uit het vrij aanvullend pensioen (afgekort, VAPZ) en de groepsverzekering of de individuele pensioentoezegging (afgekort, IPT).

Het bedrag dat jaarlijks als VAPZ kan worden gestort, is begrensd[4]. Het aanvullend pensioen dat u hiermee opbouwt dus ook. Het VAPZ zorgt voor € 300 tot € 400 per maand van zodra u in pensioen bent.

De tweede optie, de aansluitende groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (afgekort, IPT) kan op heden enkel en alleen als u georganiseerd bent via een vennootschapsvorm. Eenmanszaken vielen uit de boot voor de IPT. Voordelig aan de IPT is dat de stortingen niet beperkt zijn tot een bepaald maximumbedrag en bijgevolg is het te ontvangen bedrag bij de pensioenleeftijd ook naar verhouding.

De derde pijler voorziet in het fiscale pensioensparen[5] en het lange termijn sparen[6]. In tegenstelling tot voor de tweede pijler kunnen zowel werknemers als zelfstandigen op deze derde pijler inschrijven. Zowel in de tweede als de derde pensioenpijler komen de premies in aanmerking voor een belastingvoordeel.

Nieuw in de tweede pijler. Nieuw is “de pensioenovereenkomst” (afgekort, POZ)[7]. De pensioenovereenkomst is gelijkaardig aan de IPT voor vennootschappen. Zo is het tevens mogelijk onbeperkt (maar rekening houdende met de 80 %-regel) premies in te brengen. Deze nieuwe overeenkomst zorgt ervoor dat de zelfstandigen actief onder de vorm van een eenmanszaak een bredere toegang krijgen tot de tweede pensioenpijler.

Zoals aangegeven is er geen maximumbedrag bepaald dat mag worden gestort. Echter, dient er wel rekening te worden gehouden met de 80 %-regel. Deze regel houdt in dat uw inbreng (de som van het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen in de tweede pijler) niet hoger mag zijn dan 80 % van uw gemiddeld loon van de laatste drie jaar. Naast het feit dat u via de POZ extra pensioen kan sparen, heeft u als bijkomend voordeel recht op een belastingvermindering van 30 % op de inbrengen[8].

Wanneer u als zelfstandige met pensioen gaat, ontvangt u het gespaard kapitaal. De uitkering wordt belast aan een tarief van 10 %[9].

Voor wie geldt de nieuwe uitbreiding? Zoals reeds aangegeven, kan een POZ door iedere zelfstandige worden afgesloten (dus tevens door een zelfstandige die werkzaam is via een eenmanszaak). Daarenboven kan de overeenkomst ook door een meewerkende echtgeno(o)t(e) of een zelfstandige in bijberoep[10] worden afgesloten.

De vierde pijler. Ter volledigheid geven wij u ook mee dat het als laatste mogelijk is via de vierde pijler te sparen om uw pensioen aan te vullen. Echter spaart u hier, zonder dat er een fiscaal voordeel aan verbonden is. In de vierde pijler kan u sparen aan de hand van spaarrekeningen, beleggingsfondsen, verzekeringsproducten of andere (zoals bijvoorbeeld het investeren in vastgoed).

REFIBO. Bent u geïnteresseerd in (deze nieuwe) extra pensioenvoorziening? REFIBO staat voor u klaar met raad en daad. Contacteer ons via telefoon of per e-mail.


[1] Een gemengd pensioen is ook mogelijk indien u tijdens uw loopbaan verschillende statuten heeft gehad.

[2] Als zelfstandige is het extra sparen voor uw pensioen nog meer aangeraden omdat het wettelijk pensioen voor zelfstandigen lager uitvalt dan het pensioen voor werknemers in loondienst.

[3] Als werknemer kan er extra pensioen worden gespaard in de tweede pijler via de werkgever. Concreet verloopt dit via een groepsverzekering, een pensioenfonds of een sectorpensioen.

Doorgaans worden de premies gedragen door de werkgever en de werknemer.

[4] Dit jaar bedraagt het maximum € 3 187.

[5] Dit jaar kunt u tot € 960 aan premies storten en een fiscaal voordeel van 30 % genieten of kiezen om meer dan € 960 en dus tot € 1230 te storten en een fiscaal voordeel van 25 % genieten.

[6] Het bedrag dat u fiscaal voordelig kunt sparen, is afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen. Voor dit jaar bedraagt het maximum € 2310. Dit sparen genereert een van maximaal € 693.

[7] De Kamer heeft op 8 februari 2018 het wetsontwerp goedgekeurd.

[8] Op de stortingen moeten ze een verzekeringstaks van 4,4 % betalen.

[9] Daarnaast zijn op het kapitaal een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 % en een invaliditeitsbijdrage van 3,55 % verschuldigd.

[10] Voor de zelfstandigen in bijberoep geldt dat zij ministens de minimum sociale bijdragen moeten betalen zoals die gelden voor een zelfstandige in hoofdberoep.