Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Spijzen en dranken alweer aftrekbaar in het kader van publicitaire evenementen

Spijzen en dranken alweer aftrekbaar in het kader van publicitaire evenementen

  • On 29/10/2012

Reeds in een eerder nieuwsje werd de problematiek van de al dan niet aftrekbaarheid van de btw m.b.t. eten en drinken op evenementen met een publicitair karakter besproken. Maar nog steeds doet deze kwestie stof opwaaien.

Waarover gaat het? De btw van publiciteitskosten is volledig aftrekbaar, voor de volle 100%. Echter, in het wetboek btw staat geschreven dat de aftrekbaarheid van spijzen, dranken en onthaalkosten uitdrukkelijk wordt uitgesloten (Art. 45, §3,3° en 4° Wetboek btw). Maar wat als er nu kosten voor eten en drinken (zogenaamde cateringkosten) worden gemaakt met het oog om potentiële kopers te informeren over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen? Dan zijn dit toch publiciteitskosten of worden spijzen en dranken sowieso uitgesloten zoals het in het wetboek btw is opgenomen? Het is deze laatste visie die door de btw-administratie telkenmale wordt aangehaald, wanneer de belastingplichtige de btw op kosten van spijzen en dranken wil recupereren.

Nochtans oordeelt de rechtspraak anders. In het verleden is het hierboven geschetste meningsverschil al dikwijls voor de rechtbank verschenen met overwegend positieve uitkomsten voor de belastingplichtige die uiteindelijk de btw van de kosten van eten en drinken op een evenement met publicitair karakter tóch mocht aftrekken. Op 14 februari 2006, bijvoorbeeld, oordeelde het Hof van Beroep Gent reeds dat de cateringkosten, die gemaakt werden door een touroperator bij de voorstelling van z’n reisbrochure aan reisagenten, samen met de andere kosten moesten gezien worden als een geheel met de brochurevoorstelling. In deze situatie oordeelde het Hof van Beroep Gent dan ook dat de btw aftrekbaar was voor álle betreffende kosten, gezien het publicitair karakter van het evenement.

Recent btw-aftrek herbevestigd. Ook vrij recent werd alweer geoordeeld in het voordeel van de belastingplichtige. In een arrest van 15 juni 2012 heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat de gemaakte kosten die als voornaamste doel hadden potentiële kopers te informeren over het bestaan en de kwaliteiten van een product om zo de verkoop te bevorderen, volledig btw-aftrekbaar zijn. Wat inhoudt dat ook de btw op de cateringkosten voor de 100% kunnen worden afgetrokken.

Let op! Het publicitair karakter van het evenement moet wel kunnen aangetoond worden. Het evenement moet opgezet zijn om de verkoop te stimuleren. Tevens dient de link tussen de gemaakte kosten van eten en drinken en deze publiciteitsactiviteit voldoende duidelijk te zijn. Flyers, uitnodigingen, persaankondigingen, overzichten van verkopen gerealiseerd tijdens het evenement of daaruit volgend, foto’s van het evenement, kopie van de getoonde presentatie… behoren tot de mogelijkheden om dit publicitair karakter aan te tonen en dienen dus bijgehouden te worden bij de betreffende factuur.