Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Verhoogde aftrek van beveiligingskosten

Verhoogde aftrek van beveiligingskosten

  • On 09/06/2009

Sinds 1 januari 2009 kan u de beveiligingskosten die u maakt voor 120 % aftrekken.

De kosten die de wet hierbij viseert zijn de volgende:

  • de kosten die u maakt door beroep te doen op een externe bewakingsonderneming voor het verrichten van beveiligd vervoer
  • de kosten die door een groep van ondernemingen worden gemaakt wanneer zijn gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor het beveiligen van roerende of onroerende goederen
  • de abonnementskosten die u voor het beheer van de alarminstallatie die u in uw winkel staan heeft.

Wat deze laatste groep van kosten betreft was er enige onduidelijkheid of de interventie van de alarmcentrale nadat het alarm is afgegaan ook behoort tot kosten voor het beheer van de alarminstallatie. In een circulaire van 12 mei 2009 heeft de fiscus verduidelijkt dat dergelijke kosten daar niet toe behoren. Sterker nog, de fiscus stelt dat u op de factuur duidelijk moet aangeven welke kosten voor de interventie zijn en welke voor het abonnement, anders is de verhoogde aftrek op het geheel van deze kosten niet van toepassing!

 

Bron: Artikel 64ter van het Wetboek van inkomstenbelastingen

Circulaire nr. Ci.RH. 242/596.157 van 12 mei 2009