Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Aangifte personenbelasting: het seizoen is opnieuw aangebroken!

Aangifte personenbelasting: het seizoen is opnieuw aangebroken!

  • On 06/06/2018

Donderdag 29 juni 2018 is de eerste deadline voor uw persoonlijke belastingaangifte. Zoek dus tijdig uw weg tussen de 823 codes! REFIBO helpt u alvast kort op weg.

Wat? De “personenbelasting” is de belasting op het totale wereldinkomen van een inwoner[1].

Wie? Elke inwoner dient zijn inkomen aan te geven via “deel 1” van het aangifteformulier[2]. De overheid kan dan op haar beurt de belasting hierop berekenen. Iedere inwoner dat eveneens bedrijfsleider, zelfstandige of inkomsten uit roerende goederen, kapitalen en/of diverse inkomsten ontvangt, moet ook een 2de deel invullen.

Wanneer? De uiterste indieningsdatum voor de aangifte is afhankelijk van hoe ze wordt opgesteld en door wie. De papieren versies moeten ten laatste op 29 juni 2018 aan de fiscus worden overhandigd. Wie gebruik maakt van de online-toepassing “Tax-on-web” krijgt tijd tot en met 12 juli 2018. Inwoners die een mandataris (boekhouder-fiscalist, accountant of belastingconsulent) inschakelen hebben ruim drie maanden langer, namelijk tot 25 oktober, de tijd[3]!

Te laat? Wie zijn aangifte vergeet, betaalt vooreerst een administratieve boete tussen de € 50 en € 1 250. Ten tweede verhoogt uw belastingtarief mogelijks 10 tot 200 %. Bijkomend verschuift de bewijslast. De belastingplichtige moet het bewijs leveren van zijn inkomsten bij niet akkoord met het voorstel van de fiscus.

Minder codes. Dit jaar zijn er in vergelijking met het vorige jaar 62 minder codes in Vlaanderen. Deze vereenvoudiging is voornamelijk te wijten aan de regionalisering van de codes. Zo zal de Vlaamse belastingplichtige alleen nog de codes van de federale en Vlaamse overheid te zien krijgen en niet meer deze specifiek geldig voor Brussel en Wallonië. Ondanks dat het merendeel van de Belgen maximaal 20 codes gebruikt, bestaat de volledige aangifte toch nog uit niet minder dan 810 codes.

Uitbesteden? Door de complexiteit van de aangifte en de extra termijn is het soms nuttig om uw aangifte uit te besteden aan een boekhouder-fiscalist, accountant of belastingconsulent. Via een digitale volmacht tax-on-web is het mogelijk om zowel deel 1 als 2 te laten invullen. Met kennis van zaken kunnen al uw inkomsten[4], zowel deze uit uw beroep als uit roerende en onroerende goederen, onderhoudsgelden en voordelen van alle aard worden doorgegeven aan de fiscus. Bij deze aangifte wordt er rekening gehouden met de gezinssamenstelling en meer bepaald met het ten laste hebben van personen, het wonen en het sparen (belastingvermindering voor bouwsparen, lange termijn sparen, etc.), de kosten voor eventuele kinderopvang[5] en de inbreng van eventuele giften[6].

Betalen of terugkrijgen. Elke belastingplichtige verneemt via zijn aanslagbiljet of er belastingen moeten bijbetaald worden of er sommen worden teruggekregen. Echter, kan het biljet tot 30 juni volgend op het jaar van dat van de aangifte op zich laten wachten. Met andere woorden is het voor de aangifte van 2018 (inkomsten 2017) mogelijk dat het aanslagbiljet pas op 30 juni 2019 wordt ontvangen.

Tip! Om toch reeds een idee te vormen over uw te betalen of terug te krijgen bedrag, bestaat de “Tax-Calc”-webpagina. Deze maakt het mogelijk om anoniem simulaties op te stellen.

REFIBO. Wenst u hulp bij het invullen van uw aangifte? Contacteer ons en wij helpen u graag verder.


[1] Art. 1 WIB’92.

[2] Wettelijk samenwonenden en getrouwde koppels dienen samen één aangifte in, behalve in: 
– het huwelijksjaar of het jaar van de aangifte van de wettelijke samenwoning;
– het jaar van echtscheiding of het jaar waarin de wettelijke samenwoning wordt stopgezet;
– het jaar dat volgt op het jaar waarin een feitelijke scheiding werd uitgesproken.
In het jaar van een overlijden is het mogelijk om te kiezen tussen een gemeenschappelijke en een afzonderlijke aanslag.

[3] Voor de aangifte van forfaitaire belastingplichtigen gelden andere data.

[4] Art. 6 WIB’92.

[5] Het is mogelijk € 11,2 per kind per opvang-dag aan te geven.

[6] Op voorwaarde dat er fiscale attesten voorhanden zijn.