Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Ondernemingsnummer van 10 cijfers

Ondernemingsnummer van 10 cijfers

  • On 28/01/2008

Sinds de invoering van de KBO op 1 juli 2003 werd aan elke onderneming een uniek ondernemingsnummer toegekend[1]. Dit ondernemingsnummer bevat 10 cijfers en heeft het volgend formaat : «xxxx.xxx.xxx» en komt overeen met het vroegere BTW-nummer voorafgegaan door een extra nul.

Sinds 1 januari 2008 is er een verplichting het 10-cijferig ondernemingsnummer te gebruiken voor officiële documenten zoals facturen, bestelformulieren en contracten, en voor alle BTW-verplichtingen (BTW-aangifte, jaarlijkse BTW-listing en intracommunautaire listing). Hoe u het ondernemingsnummer dient te worden vermeld op deze documenten, vindt u in dit document.

Op de website van de FOD Economie kan u ondernemingsnummers van de bedrijven opzoeken.

Bron: www.bibf.be

 

 


[1] Koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen.