Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Tijdelijke werkloosheid door CORONA voor mijn werknemers: een praktische invulling

Tijdelijke werkloosheid door CORONA voor mijn werknemers: een praktische invulling

  • On 25/03/2020

Heeft u het als ondernemer ook moeilijk in tijden van CORONA? Moet uw onderneming verplicht sluiten? Of is er vermindering van werk? Stelt u zich de vraag of u tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen moet aanvragen. Wij geven graag een duidelijk antwoord op al uw vragen omtrent tijdelijke werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid. Als uw onderneming getroffen wordt door het CORONA-virus, hierbij denken we in eerste instantie aan een verplichte sluiting, maar anderzijds ook aan een daling van de omzet, uitblijven van productiegrondstoffen, kan u tijdelijke werkloosheid voor uw werknemers aanvragen.

Overmacht of economische redenen. Er bestaan twee vormen van tijdelijke werkloosheid, met name tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen. De vraag die u zich ongetwijfeld reed heeft gesteld is: ‘Welke vorm dien ik binnen mijn onderneming aan te vragen?’.

Het antwoord hierop is heel duidelijk, alle aanvragen inzake tijdelijke werkloosheid in het kader van het CORONA-virus vallen onder ‘overmacht’. Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan dus niet meer worden aangevraagd.

Wat met reeds ingediende aanvragen? Heeft u reeds een aanvraag inzake werkloosheid wegens economische redenen ingediend, dan is dat op zich geen enkel probleem. Alle aanvragen die tussen 13 maart 2020 en 20 maart 2020 zijn ingediend en waarbij COVID-19 (CORONA-virus) als reden werd opgegeven, zullen automatisch worden omgezet naar een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Een nieuwe aanvraag is dus niet nodig.

Aanvraag. De aanvraag tot tijdelijke werkloosheid werd door de overheid versoepelt. Het volstaat voor de werkgever om het ASR scenario 5 (elektronische aangifte) in te dienen, daar waar het voor de werknemer volstaat om een formulier C3.2 – Werknemer – CORONA) in te vullen om de uitbetaling te ontvangen.

Opmerking. Als de onderneming tijdelijke werkloosheid aanvraagt en bekomt voor enkele werknemers, kan dit worden toegepast op alle werknemers (indien nodig).

Vergoeding. In geval van tijdelijke werkloosheid zullen uw werknemers een vergoeding ontvangen ten belope van 70% van hun brutoloon. Dit voor zover hun brutoloon minder dan 2.754,76 euro bedraagt. Alles wat daarboven is, wordt niet in aanmerking genomen voor de uitkering.

Uiteraard brengt dit heel wat rekenwerk met zich mee. Daarom gaan er ook stemmen op om een basisvergoeding ten belope van 1.450 euro (bruto) toe te kennen. Indien u dan recht heeft op een hogere vergoeding, wegens een hoger brutoloon, volgt achteraf een saldovergoeding.

De RVA zal bovendien overgaan tot het toekennen van een supplementaire vergoeding van 5,63 euro per dag werkloosheid (in een 6-dagen werkweek), wat neerkomt op een extra maandelijkse vergoeding van ongeveer 150 euro.

Opmerking. Dagen die uw werknemer tijdelijk werkloos is, worden aanzien als gewone arbeidsdagen en moeten bijgevolg in acht genomen worden voor het berekenen van de vakantiedagen van de werknemer.

Meer info. Refibo BV beantwoordt graag al uw vragen omtrent tijdelijke werkloosheid en helpt u graag met het invullen van de nodige documenten.

Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of via mail op het e-mailadres studiedienst@refibo.be