Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

U heeft kinderen? Haal er voordeel uit!

U heeft kinderen? Haal er voordeel uit!

  • On 10/09/2007

Zelfstandigen die kinderen krijgen, ontvangen vanuit de sociale zekerheid twee financiële duwtjes in de rug. Er is het (eenmalige) kraamgeld, met daaraan gekoppeld de gratis 105 dienstencheques, en de (maandelijkse) kinderbijslag. Sinds 2008 is er ook de zogenaamde ‘jaarlijkse leeftijdsbijslag’ die de ‘schoolpremie vervangt, waarbij zelfstandigen met kinderen een aanvulling krijgen bovenop hun kinderbijslag van juli.

Bovendien is er een uitgebreid systeem van studietoelagen voor ouders met kinderen die in het secundair en hoger onderwijs studeren[1]. Maar de wetgever heeft ook voorzien in een aantal fiscale voordelen om het gezinnen met kinderen wat eenvoudiger te maken. We geven de krachtlijnen van de regeling (alle bedragen gelden voor aanslagjaar 2014).

Ouders met kinderen die fiscaal ten laste zijn, krijgen een verhoging van de belastingvrije som. Die belastingvrije som van € 7 270 euro (met inkomen < € 25 990) of € 6 990 (met inkomen > 25 990) wordt verhoogd met € 1 490 (1 kind), € 3 820 (2 kinderen), € 8 570 (3 kinderen) en 13 860 (4 kinderen). Per bijkomend kind is er nog een verhoging van € 5 290. Voor kinderen die op 1 januari van het aanslagjaar minder dan drie jaar oud zijn en waarvoor geen kinderopvangkosten fiscaal worden afgetrokken, is er een bijkomende verhoging van € 550. Een gehandicapt kind telt voor 2 kinderen bij de bepaling van de belastingvrije som.

Kinderen ten laste mogen eigen inkomens hebben, maar die inkomens mogen bepaalde maximumbedragen niet overschrijden. Indien dat bedrag toch wordt overschreden kunnen ze fiscaal niet meer ten laste worden beschouwd. Belangrijk voor zelfstandigen is ook dat om fiscaal van kinderen ten laste te kunnen spreken, de kinderen geen bezoldiging mogen ontvangen die voor de zelfstandige ouder een beroepskost is. Dat kan van belang zijn voor zelfstandigen wiens kinderen in de zaak bijverdienen.

Uitgaven voor de opvang van kinderen minder dan 12 jaar geven recht op een fiscale aftrek van maximaal 11,20 euro per opvangdag en per kind. De aftrek van uitgaven voor kinderopvang is wel niet combineerbaar met de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten die jonger zijn dan drie jaar. Het is dus belangrijk om per kind jonger dan drie jaar uit te rekenen wat het voordeligst is: verhoging van de belastingvrije som of de aftrek van de kinderopvangkosten.

 

 Bronnen: De Tijd 10/08/2007 en 27/08/2007, SVMB


[1] http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/