Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Aan de slag met REFIBO’s GDPR toolkit

Aan de slag met REFIBO’s GDPR toolkit

 • On 04/05/2018

GDPR is een nieuwe Europese regelgeving die vanaf eind mei in werking treedt. Deze nieuwe regelgeving vervangt de huidige privacywetgeving en gaat een heuse stap verder. 
Van zodra u persoonlijke gegevens verwerkt (bv. klanten-, leden- of personeelsdata) moet u de nieuwe regels toepassen.

In de volgende video kan u een eenvoudige introductie terugvinden: https://www.youtube.com/watch?v=T6uro05J8ZY

Het aanbod van REFIBO.

 • REFIBO stelt u een toolkit ter beschikking waarmee u voldoet aan heel wat vereisten van GDPR. Alle processen worden correct omschreven en u kan zelf aan de slag om al uw vereiste afspraken te individualiseren in de overeenkomsten.
 • Uitgewerkte cursussen die verplicht gevolgd moeten worden door alle medewerkers van uw organisatie. U moet als organisatie kunnen aantonen dat uw medewerkers voldoende gevormd zijn. Een GDPR awareness training en een Security awareness training zorgen voor een grondige educatie.
 • Optioneel: het uitvoeren van een risicoanalyse, een maturiteitsmeting (op basis van de risicoanalyse) en het opmaken van een GDPR compliancy rapport die precies aangeeft waar uw organisatie staat en aan welke punten u nog dient te werken.Optioneel: u ondersteunen in het verder uitwerken van processen, contracten, documentatie e.d. om compliant te zijn met GDPR.
 • Optioneel: een security audit van uw IT-omgeving om aan te duiden of u zaken dient te verbeteren om te voldoen aan de basisbeveiliging van de persoonlijke gegevens die u verwerkt.

De  toolkit.

Is een dynamisch documentatiesysteem waarin een GDPR-framework overzichtelijk en gecentraliseerd is opgesteld. Dit kader laat toe om op een eenvoudige wijze informatie verder aan te vullen. Het dynamisch documentatiesysteem is een wiki applicatie waarvoor u één of meerdere medewerkers rechten kan verlenen, waar er door verschillende mensen gelijktijdig aan kan gewerkt worden en er steeds een historiek is van alle wijzigen die aangebracht zijn. Naast het eigenlijke framework bevat deze documentatie ook templates zoals een contract voor uw leveranciers, een bijlage voor het arbeidscontract van uw medewerkers, enz.

 • Bestaat tevens uit een e-learning platform. Op dit e-learning platform kunnen cursussen geplaatst worden die medewerkers kunnen volgen. Deze cursussen bestaan uit leerstof, presentaties, filmpjes en testen (bv. een quiz). Zo kan u enerzijds opvolgen wie welke cursussen volgt en wanneer dat gebeurd is. Anderzijds kan u aantonen dat de medewerkers de nodige training hebben gevolgd.
 • Omvat een phishing tool. Een van de grootste dreigingen voor ondernemingen is het “weggeven” van informatie door het ingaan op “valse e-mails” (de zogenaamde phishing e-mails). Het is uiterst belangrijk om phishing e-mails te kunnen herkennen.
 • Eén van de vereisten van GDPR is dat er een dataregister is in elke onderneming of organisatie. Dit is een inventaris van alle persoonlijke data die u als organisatie verwerkt. De GDPR bepaalt de minimale inhoud van dergelijk register. REFIBO zorgt voor het ter beschikking stellen van een dataregister dat kan opgemaakt en onderhouden worden.
 • Een andere inventaris dat u dient te hebben is het incident register. Hier dient u alle eventuele inbreuken te registreren zodat deze correct aan de bevoegde instanties kunnen voorgelegd worden. Ook dit wordt voor u ter beschikking gesteld.

De kostprijs.*

 • Voor de toolkit wordt een eenmalige opstartkost gevraagd van € 300.
 • De maandelijkse abonnementskosten bedragen € 50.
 • Een cursus zoals GDPR awareness training of Security awareness training kost € 30 per persoon.
 • Het opmaken van de risicoanalyse, maturiteitsmeting en GDPR compliancy rapport wordt zoals andere optionele ondersteuning uitgevoerd in regie. Het uurtarief bedraagt € 60.

Ondersteuning van REFIBO bij het individualiseren van uw overeenkomsten/processen. Het uurtarief bedraagt € 60.

Interesse?

Wie interesse heeft in het platform en/of zich extra wilt laten bijstaan bij de concrete invulling hiervan, kan contact op nemen metREFIBO.

REFIBO helpt u graag, naast het voeren van een correcte boekhouding, met het invullen van uw individuele GDPR-verplichtingen.

PS: Ook van REFIBO mag u binnenkort de nodige afspraken in verband met GDPR verwachten…


* Bovenvermelde prijzen zijn exclusief 21% btw.