Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Al gehoord van Creative Commons?

Al gehoord van Creative Commons?

  • On 06/06/2018

Van “alle rechten voorbehouden” naar “enkele rechten voorbehouden”. Alleen een auteur heeft het recht om zijn werk te reproduceren en aan de buitenwereld bekend te maken. Wilt u als geïnteresseerde het werk gebruiken of delen, heeft u in principe toestemming nodig. Een Creative Commons licentie kan hier voor vereenvoudiging zorgen. Door de aanduiding van een specifiek embleem geeft de auteur toestemming aan iedereen om zijn werk onder bepaalde voorwaarden toch te verspreiden.

Auteursrechten. Elke originele creatie die in een precieze vorm gegoten is zoals bijvoorbeeld foto’s, teksten of ander materiaal, wordt in België in principe beschermd door het auteursrecht. Alleen de auteur heeft het recht om zijn werk te vermenigvuldigen en met anderen te delen. Indien u als geïnteresseerde dus een tekst of een afbeelding wilt gebruiken, mag u dat alleen doen met toestemming van de auteur. Soms wordt het bestaan van een auteursrecht aangeduid met het opschrift “alle rechten voorbehouden” of een copyright teken. Echter, het meeste materiaal (online én offline) is auteursrechtelijk beschermd, ook al is dit niet expliciet aangeduid. Indien je geen uitdrukkelijke toestemming van de auteur krijgt, mag u het niet gebruiken. Het stilzwijgen van de auteur geldt niet als “akkoord”.

“Delen” stimuleren. Om de verspreiding van auteursrechtelijk beschermde teksten en andere via het internet zoveel mogelijk te stimuleren, zonder dat het auteursrecht wordt geschonden, zijn de Creative Commons-licenties in het leven geroepen. Het verkrijgen van toestemming is voor veel mensen een drempel om het werk te hanteren.

Creative Commons. Creative Commons zijn een groep standaardlicenties die iedereen vrij mag toepassen op zijn/haar werken. Er zijn verschillende soorten licenties, van restrictief naar vrij zodat de auteur de overdracht kan toestaan in de mate waar hij mee akkoord is. Let dus goed op welke voorwaarden specifiek van toepassing zijn om het werk te mogen gebruiken.

Gebruiksrechten. Werken die verspreid worden onder een Creative Commons-licentie zijn dus niet vrij van auteursrechten, maar de ontvangers van het werk krijgen wel (ruime) gebruiksrechten.

Zonder te vragen. De Creative Commons Licenties bieden auteurs (licentiegevers) de mogelijkheid onder bepaalde standaardvoorwaarden hun werk ter beschikking te stellen aan gebruikers (licentienemers) zonder telkenmaal individuele toestemming te geven.

Zes opties. Er bestaan zes verschillende licenties. Ze hebben allen gemeen dat de naam van de auteur moet opgenomen worden. Sommige werken mogen voor commerciële doeleinden worden gedeeld, anderen niet. Er mag al dan niet geknipt, geplakt of toegevoegd worden aan een werk. U mag al dan niet delen indien u dezelfde licentie toepast.

Praktisch. Indien u gebruik wenst te maken van Creative Commons (voor uw website, nieuwsbrief, etc.) kan u via deze link de licentievoorwaarden downloaden. Zodra een licentie gekozen is, wordt er door een specifiek logo duidelijk gemaakt welke licentie er van toepassing is.

Gevolgen voor de auteur. De licentie is wereldwijd en voor de duur van het auteursrecht geldig ten aanzien van de licentienemer.

De auteur bedenkt zich? Indien u wilt afstappen van het vrije gebruik van uw werk, kan u steeds voor de toekomst de licentie intrekken. Individuen die in het verleden via de licentie het recht hebben gekregen om het werk te delen, blijven dit recht wel behouden. Dit recht blijft van toepassing tot de gebruiker de licentievoorwaarden zou schenden.

REFIBO. REFIBO heeft bewust de keuze gemaakt om haar kennis te delen en dit op voorwaarde dat een artikel volledig en waarheidsgetrouw wordt weergegeven met een correct verwijzing naar REFIBO.