Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

To do or not to do: studiejaren afkopen?

To do or not to do: studiejaren afkopen?

  • On 06/06/2018

Voor wie is het interessant om studiejaren te ruilen voor meer pensioengelden? Indien u studiejaren afkoopt, heeft u recht op meer pensioen, maar niet op een vroegere pensioenleeftijd.

Geldelijk voordeel! Elk afgekocht studiejaar brengt jaarlijks een extra brut pensioen op van € 266,66 (voor een alleenstaande) of € 333,33 (bij een gezinssituatie). Dit bedrag is voor iedereen gelijk, ongeacht de verdiensten van het individu.

Maar… niet vroeger op pensioen. Het afkopen van studiejaren heeft concreet een verhoging van uw pensioenbedrag tot gevolg. In tegenstelling tot wat velen veronderstellen, heeft de regeling geen invloed op de ingangsdatum van de pensioenleeftijd. U kan dus niet vroeger op pensioen door studiejaren af te kopen.

Tot wanneer kan u afkopen? Zolang u niet op pensioen bent, kan u studiejaren laten regulariseren.

Kostprijs. Hoe vroeger u regulariseert, hoe voordeliger de tarieven waaraan dit kan. Tot 2020 kost het afkopen € 1.500 per jaar. Deze betaling dient binnen de zes maanden betaald te worden (er is geen spreiding van betaling mogelijk).

Bijkomend dient u rekening te houden met het feit dat u maar tweemaal de mogelijkheid heeft om een aanvraag in te dienen (u kan dus wel het aantal jaren dat u afkoopt, splitsen).

Welke studiejaren? De jaren die u heeft gestudeerd om uw einddiploma en alle voorgaande diploma’s te behalen, kunnen geregulariseerd worden (bachelor, master, doctoraat). Het maximum aantal jaren dat u kan regulariseren is beperkt tot het minimum dat nodig is om het diploma te behalen. Gemiste jaren/herbegonnen jaren kunnen dus niet afgekocht worden.

Let op! Indien u meer aan te geven heeft dan enkel pensioengelden, betaalt u naar alle waarschijnlijkheid meer belastingen dan wanneer u enkel pensioengelden ontvangt. U bezit bijkomend bijvoorbeeld panden en ontvangt huurgelden. Hoe meer u dus aan pensioengelden zal ontvangen, hoe hoger uw belastbaar inkomen en hoe meer belastingen u zal moeten betalen. Bijgevolg dient voorafgaandelijk de berekening gemaakt te worden of u er effectief een geldelijk voordeel zal aan over houden.

Wanneer wel interessant? Indien u bijna met pensioen gaat en u ontvangt zo goed als enkel maar pensioengelden, kan u een vrij correcte inschatting maken van hoeveel u effectief zal ontvangen en hoeveel belastingen u daar eventueel op zou moeten afdragen. Met andere woorden gaat u na wanneer de aankoopsom terugbetaald zal zijn.

REFIBO. Wenst u hulp bij uw simulatie? REFIBO helpt u graag. Contacteer ons vrijblijvend via e-mail of telefoon.