Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Nieuw formulier voor aftrek van huurkosten gepubliceerd: wat U moet weten

Nieuw formulier voor aftrek van huurkosten gepubliceerd: wat U moet weten

  • On 01/07/2024

Sinds het aanslagjaar 2024 is er een belangrijke wijziging in de regels voor de aftrekbaarheid van huurlasten voor vennootschappen. De nieuwe wetgeving verplicht bedrijven om een bijlage bij hun vennootschapsaangifte te voegen om de betaalde huur in aftrek te kunnen nemen. Het officiële formulier voor deze bijlage, formulier nr. 270 MLH, is inmiddels gepubliceerd. Wat betekent dit voor uw bedrijf? Laten we de details onder de loep nemen.

Voorwaarde voor huur aftrek

Voor vennootschappen die onroerend goed huren, is de huur vanaf boekjaar 2023 alleen aftrekbaar als bij de vennootschapsaangifte een specifieke bijlage wordt gevoegd (wet 28.12.2023, BS 29.12.2023). Dit formulier, gepubliceerd op 14 maart 2024, moet onder andere de identificatiegegevens van de verhuurder en het bedrag van de huur die in het boekjaar is betaald of toegekend en als beroepskosten in aftrek is genomen, vermelden.

Belangrijke details

Als de huur gefactureerd is, is de bijlage niet vereist. Ook vergoedingen voor zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstal of erfpacht moeten in de bijlage worden vermeld, maar alleen de betaling of toekenning van de vergoeding, niet de afschrijvingen ervan. Voor elk gehuurd onroerend goed moet een aparte bijlage worden ingevuld, tenzij er een globale vergoeding betaald is voor meerdere onbebouwde percelen. Huur voor roerende goederen, zoals meubels, hoeft niet vermeld te worden op de bijlage.

Tip van de accountant

Het is essentieel om nauwkeurig te zijn bij het invullen van deze bijlage. Fouten of omissies kunnen leiden tot het verlies van de aftrekbaarheid van huurlasten, wat aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben voor uw vennootschap. Zorg ervoor dat alle relevante informatie correct en volledig wordt ingevuld op het standaardformulier nr. 270 MLH.

Conclusie

Deze nieuwe vereiste benadrukt het belang van zorgvuldige administratie en rapportage van huurlasten. Voor vennootschappen die onroerend goed huren, is het cruciaal om op de hoogte te zijn van de nieuwe regels en het correcte formulier te gebruiken om te zorgen voor aftrekbaarheid van huurkosten. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier of andere vragen over de nieuwe wetgeving? Neem dan contact op met uw accountant voor deskundig advies.

Heeft u vragen of hulp nodig bij uw aangifte vennootschapsbelastingen? REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen over dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!