Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Managementvennootschappen winnen belangrijke slag tegen VLABEL: Advocatenvennootschap geniet van fiscaal gunstregime

Managementvennootschappen winnen belangrijke slag tegen VLABEL: Advocatenvennootschap geniet van fiscaal gunstregime

  • On 01/07/2024

In een recent vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent is een belangrijke overwinning behaald voor managementvennootschappen in Vlaanderen. De rechtbank verwierp de uitsluiting van een advocatenvennootschap van het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen, zoals opgelegd door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Deze uitspraak zet een precedent en biedt hoop voor andere managementvennootschappen die in een vergelijkbare situatie verkeren. Ontdek de details van deze baanbrekende zaak en wat het betekent voor uw onderneming.

Achtergrond: Het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen

Het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen biedt aanzienlijke voordelen, waaronder een vast tarief van 3% erfbelasting in rechte lijn en tussen partners. Sinds 2015 sluit VLABEL echter bepaalde types vennootschappen, zoals patrimonium- en managementvennootschappen, systematisch uit van dit regime. Dit leidde tot vele juridische geschillen en onduidelijkheden.

De casus: Advocatenvennootschap vs. VLABEL

In de voorliggende zaak betrof het een advocatenvennootschap die diensten leverde aan en factureerde aan een advocatenassociatie waarin zij participeerde. Daarnaast oefende de vennootschap een bestuursfunctie uit binnen de associatie. De erfgenamen van de overleden advocaat verzochten om toepassing van het gunstregime, maar kregen nul op het rekest van VLABEL, die de vennootschap als managementvennootschap bestempelde. Overtuigd van hun gelijk, stapten de erfgenamen naar de rechtbank.

Drie voorwaarden voor het gunstregime

  1. Participatievoorwaarde De erflater moet samen met zijn familie minstens 50% van de stemrechten van de vennootschap aanhouden. In dit geval was de erflater de enige aandeelhouder, waardoor deze voorwaarde geen discussie opleverde.
  2. Nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of een vrij beroep De vennootschap moet een dergelijke activiteit uitoefenen. De advocatenvennootschap voldeed hieraan, aangezien haar statuten, KBO-inschrijving, jaarrekening en facturen allemaal aantoonden dat het een vrij beroep (advocaat) uitoefende.
  3. Reële economische activiteit VLABEL beweerde dat de vennootschap geen reële economische activiteit uitoefende en enkel een managementvennootschap was. De rechtbank was het hier niet mee eens, aangezien de hoofdactiviteit van de vennootschap het leveren van juridische diensten was.

Het vonnis: Een duidelijke overwinning

Op 9 april 2024 oordeelde de rechtbank dat de advocatenvennootschap wel degelijk kwalificeerde voor het fiscaal gunstregime. De rechter bevestigde dat de vennootschap actief was als advocatenkantoor en daarnaast slechts in ondergeschikte mate bestuursfuncties uitoefende binnen de advocatenassociatie. Het argument dat de vennootschap niet rechtstreeks aan cliënten factureerde, werd verworpen. Volgens de rechtbank is het niet noodzakelijk dat een vennootschap rechtstreeks aan haar klanten factureert om te kwalificeren voor het gunstregime.

Implicaties voor de toekomst

Dit vonnis is een game changer voor managementvennootschappen in Vlaanderen. Het bevestigt dat vennootschappen die voor andere vennootschappen werken en bestuursfuncties uitoefenen, onder bepaalde voorwaarden kunnen genieten van het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen. VLABEL heeft geen beroep tegen de uitspraak aangetekend, waardoor deze definitief is en kan dienen als belangrijke jurisprudentie in toekomstige zaken.

Conclusie

De uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Gent biedt hoop en duidelijkheid voor managementvennootschappen die door VLABEL werden uitgesloten van het fiscaal gunstregime. Dit precedent geeft aan dat ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden en daadwerkelijk economische activiteiten uitoefenen, recht hebben op de fiscale voordelen van familiale vennootschappen. Het is nu aan ondernemers om deze nieuwe inzichten te benutten en te zorgen dat hun vennootschappen optimaal profiteren van de beschikbare fiscale regelingen.

Heeft u hulp nodig bij het oprichten van uw managementvennootschap of heeft u andere vragen? REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen over dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!