Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Alles over de faillissementsverzekering

Alles over de faillissementsverzekering

 • On 23/10/2008

Als zelfstandige kan u na uw faillissement onder bepaalde voorwaarden genieten van de faillissementsverzekering. Dit heeft enkele opmerkelijke voordelen:

 • U behoudt als gefailleerde uw rechten op kinderbijslag en gezondheidszorg gedurende maximaal 4 kwartalen (zonder hiervoor bijdragen te moeten betalen).
 • U kan gedurende 12 maanden een faillissementsuitkering ontvangen ten bedrage van het minimumpensioen voor zelfstandigen. Dit bedrag wordt regelmatig geïndexeerd, maar voor 2013 is dit: € 1 047,84 zonder gezinslast en € 1 386,40 met gezinslast.

De periode dat u van de faillissementsverzekering geniet telt echter niet mee voor de opbouw van uw pensioen.

Voor wie geldt de faillissementsverzekering?

 • zelfstandigen die failliet werden verklaard;
 • zelfstandigen die niet in staat zijn om hun schulden te vereffenen door kennelijk onvermogen en voor wie een collectieve schuldenregeling geldt;
 • zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet werd verklaard;
 • vanaf 1 oktober 2012: zelfstandigen die door bepaalde gebeurtenissen ongewild hun activiteit moeten onderbreken of stopzetten en daardoor plots geen inkomen meer hebben (gedwongen stopzetting).

Voorwaarden:

 • Hoofdverblijfplaats hebben in België.
 • Minstens gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan het faillissement (het kwartaal waarin het vonnis van faillietverklaring werd uitgesproken + minstens de drie voorafgaande kwartalen) aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep, zonder vermindering van bijdragen.
 • Na de uitspraak van het faillissement geen enkele beroepsactiviteit uitoefenen, noch een vervangingsinkomen genieten.
 • U komt niet in aanmerking voor de faillissementsverzekering indien u strafrechtelijk veroordeeld bent in het kader van het faillissement of indien u met bedrog uw onvermogen hebt georganiseerd.
 • U moet uw aanvraag tot faillissementsverzekering indienen voor het einde van het kwartaal dat volgt op dat waarin het vonnis van de faillietverklaring werd uitgesproken. Bv. u wordt failliet verklaard op 19/09/2008 –> aanvraag moet ingediend zijn vóór 31/12/2008.
 • Bij kennelijk onvermogen moet de aanvraag ingediend worden voor het eind van het kwartaal volgend op dat van de stopzetting.

 

U kan een faillissementsverzekering via een standaarddocument aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds of bij de Nationale Hulpkas. Een voorbeeld van een dergelijk document vindt u hier. Het is ook uw sociaal verzekeringsfonds dat instaat voor de uitbetaling van de maandelijkse uitkering.

Opmerking! De wet van 7 augustus 2008 werkt een hiaat in de faillissementswet weg. Nu kan een gefailleerde ondernemer namelijk slechts genieten van de faillissementsuitkering als hij in de voorgaande maand (de refertemaand) geen enkele dag gewerkt heeft (bv. als interim), of geen enkele andere uitkering heeft ontvangen. Voor deze aanpassing was het praktisch omgekeerd: men kon 20 dagen werken in de voorgaande maand en toch een uitkering krijgen, zolang men de laatste dag van die maand maar niet had gewerkt.

 

Meer info: uw sociaal secretariaat of hier