Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Belofte maakt schuld: ook wanneer u uw medewerkers opslag belooft

Belofte maakt schuld: ook wanneer u uw medewerkers opslag belooft

  • On 27/07/2011

In het algemeen wordt een eenzijdige verklaring, bijvoorbeeld: ‘U mag u aan een loonsopslag verwachten’, gezien als een bron van recht. Dit betekent dat wanneer u iemand opslag belooft, u deze belofte ook moet naleven. Gelukkig zijn er wel enkele voorwaarden waaraan de belofte moet voldoen, opdat u werkelijk verplicht bent om de opslag toe te kennen.

Om te beginnen moet de persoon die de belofte toekent, deze belofte kunnen nakomen. Het moet met andere woorden gaan om een persoon die hiertoe gemachtigd is. In essentie zal het moeten gaan om de zaakvoerder of een ander bekwaam persoon, die in naam van de werkgever, verbintenissen tegenover het personeel kan aangaan. Een doodgewone werknemer die tegen zijn collega zegt: “Goed gedaan! Hiervoor zal je zeker kunnen rekenen op een loonsverhoging.”, telt niet als een belofte die nagekomen dient te worden.

Een tweede voorwaarde bepaalt dat het duidelijk moet zijn dat de persoon in kwestie weldegelijk de bedoeling had om, zonder voorbehoud, een loonsverhoging toe te kennen. We raden het geen enkele werkgever aan, maar als ‘grap’ verkondigen dat iedere werkgever een loonsverhoging krijgt, kan niet aanzien worden als een geldige belofte.

Daarnaast moet het duidelijk zijn wat er precies beloofd wordt. Zo moet er duidelijk vermeld worden of het gaat om een loonsopslag of promotie. In het ideale geval wordt er zelfs vermeld hoeveel opslag je mag verwachten. “Goed gedaan, nu heb je wel iets extra verdiend.”, is met andere woorden een ‘belofte’ met weinig waarde. Wat in deze belofte ook ontbreekt is een tijdsaanduiding, namelijk: wanneer mag men de opslag verwachten?

De conclusie is duidelijk: belofte maakt schuld, maar de belofte moet wel duidelijk zijn. Wilt u uw werknemers belonen met een loonsopslag: doe dit dan ook! Bent u niet van plan om uw werknemers een opslag toe te kennen, geef dan ook geen indicaties die zouden kunnen wijzen op het tegendeel. U riskeert niet alleen om dergelijke beloftes te moeten omzetten in de realiteit, maar bovenal riskeert u om te eindigen met gedemotiveerde medewerkers en dit dient ten alle tijde te worden vermeden!