Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Boekhoudstukken voortaan slechts 7 jaar bewaren

Boekhoudstukken voortaan slechts 7 jaar bewaren

  • On 19/06/2008

Hoe was het voorhen? Volgens de artikelen 6 en 8 van de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen moesten de verantwoordingsstukken 10 jaar bewaard worden (art. 6). De ondernemingen moesten hun boeken gedurende 10 jaar bewaren (art. 8). De artikelen 55 en 56 van de Wet houdende diverse bepalingen (I) van 8 juni 2008 (Belgisch Staatsblad van 16 juni 2008 – pag 30544) wijzigde deze termijnen vanaf 26 juni 2008 in “zeven jaar”.

Eindelijk harmonisatie. De bewaringstermijn van boeken en facturen die door de BTW-wetgeving worden geregeld, was al sinds 2006 gereduceerd tot 7 jaar. Met ‘boeken’ bedoelt men het inkomend en uitgaand factuurboek en het dagboek van ontvangsten.

De boeken die echter geregeld worden door de boekhoudwetgeving (o.a. het ongesplitste dagboek, het centraal boek, de drie dagboeken van de kleine onderneming en het inventarisboek) hadden nog steeds een verjaringstermijn van 10 jaar. Van harmonisatie tussen de diverse wetgevingen betreffende de boekhouding was dus absoluut geen sprake. Het was dan ook verstandig om alle bewijsstukken minstens 10 jaar te bewaren.

Met het wijzigen van artikelen 6 en 8 van de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen is er duidelijkheid gekomen: zowel voor de BTW- als de boekhoudwetgeving geldt een termijn van 7 jaar.

 

Bronnen:

www.bibf.be

– artikelen 55 en 56 van de Wet houdende diverse bepalingen (I) van 8 juni 2008 (Belgisch Staatsblad van 16 juni 2008)