Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De “BVBA-starter”, een alternatief voor de Limited?

De “BVBA-starter”, een alternatief voor de Limited?

  • On 10/12/2009

Sinds 1 juni 2010 is er een nieuwe vennootschapsvorm in voege[1]. De BVBA-starter is een BVBA, waarvoor er slechts een oprichtingskapitaal van € 1 vereist is. Nadat er drie jaar verstreken zijn, zijn de vennoten echter wel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap voor het verschil tussen het werkelijke kapitaal en € 18 550. Als het kapitaal € 1 is, wil dit dus zeggen dat de schuldeisers van de vennootschap elk van de vennoten persoonlijk kunnen aanspreken ten belope van € 18 549. Ook moet de BVBA-starter na 5 jaar verplicht worden omgezet in een andere vennootschapsvorm met een minimumkapitaal van € 18 550.

Deze vennootschapsvorm is voornamelijk bedoeld als alternatief voor de Engelse “Limited”, die ook slechts € 1 opstartkosten vereist. Er zijn echter ook enkele maatregelen die het succes van de BVBA-starter kunnen belemmeren:

  • In tegenstelling tot de gewone BVBA, waar slechts 5 % van de winst verplicht moet worden gereserveerd, moet er voor de BVBA-starter verplicht 25 % van de winst worden opgenomen in de wettelijke reserve.
  • Als er winst wordt uitgekeerd, verliest de vennootschap automatisch haar recht op het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting. Immers, één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief is dan men slechts maximum 13% van het gestort kapitaal uitkeert als dividend. Met € 1 als kapitaal, zal deze frens bijgevolg zeer snel overschreden worden.
  • Een BVBA Starter dient steeds uitdrukkelijk te vermelden dat zij een “Starter” is. Op die manier weten anderen dat de betrokken vennootschap een zeer beperkt kapitaal beschikt. Uiteraard zullen sommige ondernemers hierop afknappen.

 

www.bvbastarter.be


[1] De Wet van 12 januari 2010 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter (BS 26 januari 2010). & Het uitvoeringsbesluit van 27 mei 2010 (BS 31 mei 2010)