Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De deadline voor op te nemen vakantiedagen nadert… Wat impliceert dit voor u en uw medewerkers?

De deadline voor op te nemen vakantiedagen nadert… Wat impliceert dit voor u en uw medewerkers?

  • On 05/11/2015

Sommige werknemers slagen er niet in om al hun wettelijke vakantiedagen op te nemen tegen het einde van het kalenderjaar. Kan de werknemer deze dagen overhevelen naar het volgende kalenderjaar? Wat gebeurt er met het vakantiegeld van deze niet opgenomen vakantiedagen?

Vakantiedagen. Bedienden en arbeiders hebben recht op een bepaald aantal vakantiedagen in verhouding tot hun aantal gewerkte dagen van het voorgaand dienstjaar. Voor voltijdse bedienden zijn dit 20 vakantiedagen. Voor arbeiders gebeurt de berekening van het aantal vakantiedagen op basis van een formule en een tabel [1].

Opnemen vs. niet opnemen vakantiedagen. De werknemer moet zijn wettelijk opgebouwde vakantiedagen opnemen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Niet-opgenomen vakantiedagen mogen in geen geval worden overgedragen naar een volgend dienstjaar. De oorzaak van het niet opnemen is onbelangrijk, de dagen zijn sowieso verloren.

Vakantiegeld. Wat gebeurt er met het vakantiegeld van niet opgenomen vakantiedagen? Om u een antwoord te kunnen bieden, dient een uitsplitsing gemaakt te worden voor arbeiders en bedienden.

  • Arbeiders.

Arbeiders ontvangen jaarlijks een vakantiecheque van de vakantiekas. Dit vakantiegeld is definitief verworven, ongeacht of de arbeider al zijn vakantiedagen opneemt.

  • Bedienden.

Bij bedienden wordt een onderscheid gemaakt naargelang de reden waarom niet alle dagen zijn opgenomen.

Onmogelijk. Als een bediende in de onmogelijkheid verkeert om alle vakantiedagen op te nemen omwille van omstandigheden buiten zijn wil om, is de werkgever verplicht het resterende vakantiegeld uiterlijk op 31 december uit te betalen [2].

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer gedurende een lange tijd ziek is of wanneer de werkgever de werknemer moeilijk kan toelaten zijn vakantie op te nemen omwille van een drukke periode.

Verplichting werkgever. De werkgever is verplicht om de bediende die in de onmogelijkheid verkeert om vakantiedagen op te nemen, uiterlijk op 31 december het resterende vakantiegeld te betalen. 

Let op werkgever! De werknemer resoluut verhinderen zijn recht op vakantie uit te oefenen, is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een maand en/of met een geldboete van € 26 tot € 500.

Mogelijk. Indien een bediende zelf de keuze maakt om niet al zijn vakantiedagen op te nemen, heeft hij geen recht op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen.

Let op werkgever! De werkgever moet kunnen aantonen dat hij zijn bediende de mogelijkheid heeft geboden om zijn vakantiedagen op te nemen. Het is aangewezen werknemers schriftelijk en tijdig te informeren over hun nog op te nemen vakantiedagen. Tegelijkertijd kan de werknemer verwittigd worden dat, indien hij geen gebruik wenst te maken van zijn vakantierecht, zijn vakantiedagen en gelden zullen vervallen.

Beloning door werkgever. De werkgever kan de inzet van zijn bediende wel belonen door een premie uit te reiken dat overeenstemt met het vakantiegeld van de niet opgenomen vakantiedagen.


Bronnen:
[1] Art. 35 KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.
[2] Art. 67 KB van 30 maart 1967.