Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De fiscus en de sociale zekerheid bedienen zich eerst bij de afhandeling van uw nalatenschap

De fiscus en de sociale zekerheid bedienen zich eerst bij de afhandeling van uw nalatenschap

  • On 14/01/2013

Afgelopen zomer zijn er enkele niet onbelangrijke wijzigingen van kracht geworden die het overbruggen van de beginperiode bij het openvallen van een nalatenschap knap moeilijk maken.

Nieuwigheid nr. 1: Onderzoek naar fiscale /sociale schulden van u/uw erfgenamen. De verplichting van de bank om uw rekeningen te blokkeren op het moment van uw overlijden, is onveranderd gebleven. De wijziging impliceert dat uw rekeningen slechts worden vrijgegeven op vertoon van het attest van erfopvolging, opgesteld door uw notaris. Hierdoor krijgt de bank kennis van welke erfgenaam, welke verhouding van het tegoed van de rekeningen mag ontvangen.

Praktisch: de notaris van de erflater is verplicht de fiscale en sociale administratie in te lichten over de identiteit van zowel de erflater als de erfgenamen. Binnen de 12 dagen wordt de notaris op de hoogte gebracht van eventuele schulden.

Ingeval er geen schulden van dergelijke aard zijn, wordt dit vermeld op het attest van erfopvolging. Indien er daarentegen een fiscale/sociale schuld blijkt te zijn, zal deze eerst dienen vereffend te worden. Als deze vereffening niet plaatsvindt, zal dit vermeld worden op het attest. Hierdoor blijft de rekening geblokkeerd voor het aandeel van de schuld.

Door deze recente maatregelen worden fiscale en sociale schulden onmiddellijk aangezuiverd met de nalatenschap van de overledene.

Nieuwigheid nr. 2: Verkorting van de termijn voor het indienen van de aangifte van de nalatenschap. Te rekenen vanaf de dag van uw overlijden hebben de erfgenamen,

  • 4 maanden voor een overlijden in België en
  • 5 maanden voor een overlijden in het buitenland,

de tijd om de aangifte van de nalatenschap in te dienen. Beide termijnen werden dus verkort met 1 maand.

TIP! Het is dus meer dan aanbevolen dat de levenspartners elk een afzonderlijke bankrekening bezitten met een positief saldo waarbij de eerste maanden kan voorzien worden in het levensonderhoud. Het is evident dat de partners onderling volmacht mogen hebben op elkaars rekening, maar let op! Ze mogen geen mederekeninghouder zijn van elkaars bankrekening