Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Geen geheimen meer voor de fiscus!

Geen geheimen meer voor de fiscus!

  • On 26/02/2013

Uw spaarcenten in binnen– en buitenland worden dankzij twee nieuwe maatregelen eenvoudig in kaart gebracht door de fiscus. Onder de radar van de fiscus blijven wordt dus steeds moeilijker!

Het verplicht vermelden van uw buitenlandse rekening op uw belastingsaangifte is reeds enkele jaren een feit. Daarenboven is er vanaf aanslagjaar 2013 de aangifteverplichting van buitenlandse levensverzekeringen. Er zal uitdrukkelijk moeten worden aangegeven of u al dan niet beschikt over dergelijke buitenlandse verzekering en in welke land dit is afgesloten. De gestorte premies en opgebouwde reserve dienen niet te worden aangegeven. Echter, deze informatie kan bij aanvullend onderzoek worden opgevraagd door de fiscus.

De regering is daarnaast volop bezig met de oprichting van het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België. De Belgische banken zullen verplicht worden om alle namen en rekeningnummers van hun klanten door te geven aan dit aanspreekpunt. De banksaldo’s blijven hiervan wel gevrijwaard. Zo moeten ze de bankrekeningnummers van 2010, 2011 en 2012 ten laatste melden op 1 februari 2014. De bankrekeningnummers 2013 moeten ten laatste gemeld worden op 31 maart 2014.

Op die manier kan de fiscus makkelijk in kaart brengen of de belastingplichtige verschillende spaarboekjes heeft. Indien u als belastingplichtige slechts beschikt over één spaarboekje en de belastingvrije kaap van € 1 880 interesten (inkomstenjaar 2013) is overschreden, wordt er automatisch 15% roerende voorheffing ingehouden. Deze interesten zijn bevrijdend en dienen dus niet meer te worden aangegeven in uw belastingsaangifte.

Daarentegen is er geen automatische inhouding van roerende voorheffing indien u beschikt over verschillende spaarrekeningen bij verschillende banken en de belastingvrije drempel overschrijdt. U bent daardoor verplicht dit aan de geven in uw aangifte.

Vermoed wordt dat niet iedere belastingplichtige dit even nauwkeurig invult. Vandaar de oprichting van het Centraal Aanspreekpunt. De fiscus kan evenwel niet automatisch de databank raadplegen. Enkel indien er onvoldoende wordt geantwoord op de vragen van de fiscus door de belastingplichtige kan, onder bepaalde voorwaarden, toegang worden verschaft aan de belastingcontroleur.

Het Centraal Aanspreekpunt beperkt zich echter tot uw bankrekeningen. Vanaf 2015 geldt ook de meldingsplicht voor contracten zoals een lening, leasing, verkoop op afbetaling en een hypotheek.

Op beide oren slapen?:

  • Indien u een buitenlandse levensverzekering heeft afgesloten om hierin uw grijs en/of zwart geld onder te brengen is het aan te raden dit alsnog te regulariseren. Dit is niet eenvoudig omwille van het strafgerechtelijk aspect dat eraan verbonden is. Echter, banken zullen geen geld van niet-geregulariseerde buitenlandse levensverzekeringen aanvaarden in de toekomst.
  • Het is belangrijk, indien u niets te verbergen heeft, de aangifteverplichting inzake buitenlandse levensverzekering correct te voldoen.
  • Indien u de belastingvrije drempel overschrijdt via verscheidene spaarboekjes, geef deze interesten correct aan in uw belastingaangifte.