Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Hoe worden goedkope leningen in AJ 2013 belast?

Hoe worden goedkope leningen in AJ 2013 belast?

  • On 21/03/2013

Het rentevoordeel uit een renteloze of goedkope lening die een werkgever of vennootschap toestaat aan zijn personeel of bedrijfsleider, zal belast worden. De waarde van het voordeel wordt bepaald op basis van de referentierentevoeten. Deze verschillen naar gelang het type lening en worden elk jaar in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Op 7 maart 2013 werden de rentevoeten voor aanslagjaar 2013 bekendgemaakt!

Niet-hypothecaire leningen –variabele rentevoet. Voor bedragen van niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd, waarover de ontlener in 2012 heeft kunnen beschikken, is de referentierentevoet 9,50%. Deze laatste rentevoet wordt ook gebruikt om het voordeel van alle aard te berekenen dat voorvloeit uit kaskredieten en uit voorschotten die een vennootschap toekent aan de bedrijfsleider via de rekening-courant.

Hypothecaire leningen – niet variabele rentevoet. Het voordeel wordt in dit geval bepaald op basis van het verschil tussen de referentierentevoet van het jaar waarin de lening werd afgesloten, en de rentevoet die de ontlener werkelijk betaalt. De referentierentevoet wordt jaarlijks bekendgemaakt bij Koninklijk Besluit en is in principe de voordeligste rentevoet die gedurende het betreffende jaar te verkrijgen is. Deze rentevoet geldt voor het jaar waarin de leningovereenkomst is afgesloten en blijft gelijk gedurende de gehele looptijd van de lening. Voor de in 2012 afgesloten hypothecaire leningen bedraagt de referentierentevoet:

  • 4,63% als de lening gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering en
  • 3,32% voor de andere hypothecaire leningen.

Hypothecaire leningen – variabele rentevoet. Sinds een aantal jaren is het mogelijk om hypothecaire leningen af te sluiten met een variabele rentevoet die gekoppeld is aan de schommelingen van een referte-index. Voor meer info hierover en de betreffende referte-index, verwijzen we u graag naar de volledige tekst.

Niet-Hypothecaire leningen – niet variabele rentevoet. Voor de niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd wordt het voordeel berekend uitgaande van een forfaitair maandelijks lastenpercentage. Voor de leningen afgesloten in 2012 bedraagt dit percentage:

  • 0,14% wanneer het gaat om een lening die dient om de aankoop van een wagen te financieren.
  • 0,17% wanneer de afgesloten lening voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Het reële jaarlijkse lastenpercentage wordt vervolgens berekend aan de hand van volgende formule:

I = (p x 24 x n) / (n +1)

Met:

I= reëel jaarlijks lastenpercentage
P= maandelijks lastenpercentage
N= terugbetalingstermijn in maanden