Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

De IPA-korting wapent de KMO-sector in de strijd tegen de hoge loonlasten

De IPA-korting wapent de KMO-sector in de strijd tegen de hoge loonlasten

  • On 30/01/2014

In het kader van de relancemaatregelen van de regering Di Rupo is er beslist om de IPA-korting te verhogen. Vanaf 1 januari 2014 zal de vrijstelling bedrijfsvoorheffing van 1% naar 1,12% worden verhoogd. Wat houdt deze korting in? Kan u van deze verhoogde IPA-korting genieten?

IPA-korting. Deze korting is een inter-professionele looncorrectie die in het leven werd geroepen enkele jaren geleden met als doel om de loonkosten voor KMO’s te doen dalen. Het betreft een vrijstellingspercentage op het brutobedrag van de bezoldigingen vóór de inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage. Dit percentage bedroeg tussen 2010 en 2013 1%. In het kader van de relancemaatregelen van de regering Di Rupo is er beslist dit percentage te verhogen naar 1,12% en dit vanaf 1 januari 2014.

Verhoogde vrijstelling. Indien uw eenmanszaak of uw vennootschap aan de onderstaande criteria voldoet (art. 15 van de vennootschappenwet) kan zij gebruik maken van de verhoogde vrijstelling bedrijfsvoorheffing van 1,12%.

Jaargemiddelde van het personeelsbestand: maximum 50
Jaaromzet (excl. btw): maximum 7 300 000 euro
Balanstotaal: maximum 3 650 000 euro
Uw vennootschap mag deze criteria niet overschrijden in het laatste en voorlaatste boekjaar. Het is dus noodzakelijk deze jaarlijks te controleren.

Opgelet! Indien uw vennootschap verbonden is, moet u deze criteria op geconsolideerde basis berekenen.

 


Bron:
SD Worx
Securex
Wetboek vennootschappen