Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
E-commerce: kleurt u binnen de fiscale lijnen?

E-commerce: kleurt u binnen de fiscale lijnen?

  • On 09/11/2016

Het oprichten van een webshop is haast een evidentie geworden. Weten welke vragen u zich op voorhand moet stellen en binnen welke fiscale lijnen u moet kleuren, is dat al minder. Na het succes van onze seminaries lichten wij hier graag een tipje van de sluier op. 

E-commerce. De tijd dat men het huis uit moest om goederen en producten aan te kunnen kopen, is voltooid verleden tijd. Kopen op afstand via catalogi, telefoon of tv zijn reeds langer gekend. Echter, op heden gebeuren de meeste aan- en verkopen op afstand via het internet.

Zet u de stap of heeft u de stap reeds gezet? Uw onderneming kan voordeel ondervinden door de online transacties. Uw omzet kan aanzienlijk toenemen door de aantrek van een geografisch meer verspreid publiek en de onbeperkte openingstijd (24/7).

Strategie. Een doordachte online strategie moet deel uitmaken van uw volledige business strategie. Hou hierbij rekening met de wettelijke spelregels en de ruime informatieverplichting. De grote nadruk op transparantie en informatie bij deze verplichtingen dient om de consument te beschermen. Het vertrouwen van de consument ligt immers aan de basis van e-commerce.

Belgische wetgeving. Om de wettelijke spelregels bij e-commerce te kunnen volgen is het belangrijk om te weten of u B2C dan wel B2B verkoopt. Met andere woorden, ken uw klant.

B2C. Consumenten die via het internet kopen, kunnen de producten niet met eigen ogen zien, voelen en testen waardoor ze extra worden beschermd. De Europese regels [1] die voor de extra bescherming van de consument zorgen, zijn in 2014 in België omgezet naar nationale regelgeving. U kan de regels terugvinden in de boeken VI en XIV “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het wetboek van economisch recht (WER) en tal van KB’s.

Zo is het bijvoorbeeld verplicht om uw identiteit op te geven, de voornaamste kenmerken van het product of de dienst op te sommen en de leverings- of uitvoeringstermijn mee te delen. De consument heeft minimum 14 dagen het recht om zijn online aankoop te herroepen en u dient onder andere rekening te houden met de gevolgen van een ongevraagde levering.

B2B. Ondernemers worden geacht vertrouwd te zijn met de regelgeving omtrent de marktpraktijken en genieten daarom niet dezelfde beschermingsmaatregelen als een particulier. Bijgevolg zijn de specifieke boeken van het WER niet verplicht van toepassing in de B2B-sfeer. De algemene wettelijke spelregels betreffende koop-verkoop uit het burgerlijk wetboek [2], het WIB, het W.BTW etc. gelden uiteraard wel voor overeenkomsten tussen ondernemingen onderling.

Buitenlandse klanten. Door de geografische spreiding van uw klanten is het mogelijk dat u buitenlandse klanten “over de vloer krijgt” in uw Belgische webshop. Stel u op dat moment de vraag met welke regels u rekening dient te houden.

Algemeen. In principe is de wet van het land waar de consument zijn verblijfplaats heeft van toepassing. Algemeen gesproken brengt dit weinig onduidelijkheid met zich mee aangezien de Europese richtlijn in elke lidstaat is geïmplementeerd.

Het is mogelijk om van het basisprincipe af te wijken door een rechtskeuze te maken. Echter, zelfs indien de partijen een rechtskeuze maken, zijn alle bepalingen van dwingend recht van het land van de consument ook nog van toepassing [3].

Specifieke btw-regels. Wanneer men goederen of diensten verkoopt in het buitenland via een webshop, brengt dit naast de algemene regelgeving ook enkele specifieke regels met zich mee. Voor wat betreft de btw-regeling spelen er bijvoorbeeld drie factoren mee om de betreffende regelgeving te bepalen:

  • Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de verkoop van goederen en de verkoop van diensten op afstand.
  • Daarenboven dient u rekening te houden met de regio waarin u levert:
    • BE
    • EU
    • Buiten EU
  • Als laatste moet u weten tot welke categorie uw koper behoort: is de koper een particulier of een professioneel?

Afhankelijk van de combinatie van de gegevens zijn er andere btw-regels van toepassing.

REFIBO bvba. Heeft u specifieke vragen omtrent e-commerce of wilt u gewoonweg meer informatie ontvangen? REFIBO bvba beveelt u in dit kader haar boek 7 van de reeks “meer dan cijfers en letters” aan. Wij geven tevens op regelmatige basis seminaries omtrent e-commerce en maken uiteraard graag tijd voor een advies op maat.


Bronnen
[1] Europese richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU).
[2] Art. 1582 – 1707 boek III.
[3] Op voorwaarde dat de onderneming haar activiteiten richt op het land van de consument.