Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Faillissementsuitkering minder soepel

Faillissementsuitkering minder soepel

  • On 11/09/2008

Gefailleerde ondernemers hebben recht op een uitkering gedurende 12 maanden en het behoud van bepaalde sociale rechten (gezinsbijslag en gezondheidszorgen). Sinds augustus zijn de voorwaarden om van de faillissementsuitkering te genieten echter gevoelig verstrengd.

Vanaf 17 augustus 2008 kan een gefailleerde ondernemer namelijk slechts genieten van de uitkering als hij in de voorgaande maand (de refertemaand) geen enkele dag gewerkt heeft (bv. als interim), of geen enkele andere uitkering heeft ontvangen. Daarvoor was het praktisch omgekeerd: men kon 20 dagen werken in de voorgaande maand en toch een uitkering krijgen, zolang men de laatste dag van die maand maar niet werkte. Dit hiaat in de faillissementswet is echter definitief verleden tijd.

 

Bron: www.svmb.be, Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen