Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Werkbonus stijgt

Werkbonus stijgt

  • On 10/09/2008

De werkbonus heeft tot doel de werknemers met een laag loon een hoger netto-inkomen te garanderen door het bedrag van de te betalen persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid (13,07% van het brutoloon) te verlagen. De werkbonus garandeert dat deze werknemers met een laag loon toch een netto-inkomen ontvangen dat hoger is dan wat ze als werkloze zouden krijgen, zonder daarbij evenwel het brutoloon te verhogen. Deze bonus maakt het dus de moeite waard om te werken.

Sinds 1 april 2013 bedraagt de werkbonus 184 euro (198,72 euro voor arbeiders) voor een voltijdse werknemer met een loon gelijk aan het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon (1 501,82 euro in 2013). Naarmate het loon van de werknemer stijgt, is het bedrag van de werkbonus kleiner. Van zodra het brutoloon voor een voltijdse tewerkstelling een bepaalde loongrens bereikt (2 385,41 euro in 2013), is er geen recht meer op de werkbonus. De werkbonus neemt af naargelang het loon stijgt. Bij een brutoloon van 1 501,82 euro tot 2 385,41 euro, wordt de bonus verminderd naargelang van het verdiende loon.

 

Bron: www.abvv.be