Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Financiële of operationele leasing?

Financiële of operationele leasing?

  • On 19/03/2018

Maakt u beroepsmatig gebruik van een voertuig of een ander (on)roerend goed via een leasingcontract? Wenst u dit goed op het einde van het leasingcontract al dan niet aan te kopen? Bent u op de hoogte van de verschillen?

Leasing. Leasing is een overeenkomst waarbij de “lessor” voor een bepaalde periode het gebruik van een bedrijfsmiddel overdraagt aan een “lessee” in ruil voor één of meerdere betaling(en).

Voornamelijk voertuigen. De bedoelde bedrijfsmiddelen zijn voornamelijk voertuigen. Echter kunnen ook andere roerende en onroerende goederen door middel van een leasingovereenkomst gefinancierd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onroerende leasing voor de verwerving van een vastgoed of een roerende leasing voor productie- of kantoormateriaal (bv. bureaustoelen, meubilair, etc.).

Operationele vs. financiële leasing. Het is noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen de operationele en de financiële leasing.

Onderstaande tabel schetst het verschil:

 Financiële leasingOperationele leasing
DoelHet gebruiken en uiteindelijk kopen van een leaseobject (koop op afbetaling).Het gebruik van een object
gedurende een bepaalde periode.
AankoopoptieEen aankoopoptie mag niet hoger zijn dan 15 %.Een aankoopoptie is enkel mogelijk indien het bedrag meer is dan 15 % van de gedane investeringen door de lessor.
Contract opzegbaar  
KostenDe kosten zijn eigen aan de lessee (bv. onderhoud, verzekering, etc.).De kosten zijn eigen aan de lessor (bv. onderhoud, verzekering, etc.).
Risico’sIndien het geleasede object vóór de afloop van het contract defect raakt of schade oploopt, heeft de lessor niet de plicht om een nieuw object ter beschikking te stellen. De lessee staat met andere woorden in voor de risico’s.De risico’s zijn voor de lessor.
VerzekeringDe verzekering wordt gedragen door de lessee.De verzekering wordt gedragen door de lessor.
AfschrijvingenAfschrijvingen zijn mogelijk in hoofde van de lessee volgens de normale gebruiksduur van het goed en niet volgens de looptijd van het contract.Afschrijven is niet mogelijk. In hoofde van de lessee betreft de terugbetaling een kost die niet kan worden afgeschreven.
TerugbetalingMaandelijks of driemaandelijks.Maandelijks of driemaandelijks.
Restwaarde≤ 15 % van het investeringsbedrag.> 15 % van het investeringsbedrag.
Voordelen– Rentetoelage (leasingpremie).
– Investeringsaftrek.
– Versnelde afschrijvingen, aangezien de leaseperiode meestal lang is en er mag worden afgeschreven volgens de normale gebruiksduur.
– Goedkoper.
– Interest voor 100 % fiscaal aftrekbaar.
– All-in formule.
– Balansratio’s worden niet negatief beïnvloed.
– Kosten worden sneller opgenomen in het resultaat.
– Interest voor 100 % fiscaal aftrekbaar.
Nadelen– Opname van schuld op de balans.
– Er kunnen mogelijk onverwachte kosten opduiken.
– Er zijn geen investeringsstimulansen zoals rentetoelage en investeringsaftrek.
– Duurdere afbetalingen.

Conclusie. Afhankelijk van het doel dat u voor ogen heeft, het geleasede kopen of enkel gebruiken, zijn er twee soorten formules van leasing mogelijk. Wenst u het geleasede goed op termijn aan te kopen tegen een voordelige prijs, dan bent u gebonden aan het contract voor een langere termijn en staat u zelf in voor de risico’s en de kosten betreffende het object. Indien u daarentegen enkel voor een kortere termijn gebruik wenst te maken van het geleasede staat u niet in voor de risico’s en kosten verbonden aan het object. Aan het einde van de operationele leasingovereenkomst is het eveneens mogelijk het object aan te kopen. Echter zal de prijs beduidend hoger liggen dan na een financiële leasingovereenkomst.

REFIBO. REFIBO helpt u graag de juiste keuze te maken. Contacteer ons vrijblijvend: +32 9 223 31 54 of info@refibo.be.