Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Fiscaal interessant investeren in tijden van CORONA

Fiscaal interessant investeren in tijden van CORONA

  • On 06/08/2020

In de huidige situatie is het evident dat ondernemers niet onmiddellijk staan te springen om te investeren. De overheid besefte dit ten volle en heeft bijkomende CORONA-steunmaatregelen in het leven geroepen zodoende te vermijden dat ondernemingen investeringen zouden vermijden of uitstellen.

Wat. In deze onstabiele economische tijd is het voor kleine ondernemingen niet evident om al dan niet grote investeringen uit te voeren. Het is logisch dat men meer reserves wil opbouwen om zich hier tegen te wapenen. Om die reden heeft de wetgever ervoor geopteerd om investeringen fiscaal interessant te maken voor ondernemingen.

Verhoogde investeringsaftrek.  Kleine vennootschappen (kmo’s) die tussen de periode van 12 maart 2020 en 31 december 2020 investeringen uitvoeren kunnen genieten van een verhoogde investeringsaftrek. Principieel geldt een investeringsaftrek van 8%, maar deze wordt nu tijdelijk opgetrokken naar 25% waardoor investeren een heel stuk fiscaal interessanter worden.

De verhoogde investeringsaftrek veronderstelt dat de onderneming, naast de gebruikelijke afschrijvingen, 25% van de investeringen (aanschaffingswaarde) in mindering kan brengen van de belastbare basis.

Alle investeringen? Deze verhoogde investeringsaftrek geldt niet voor alle investeringen, maar geldt enkel voor investeringen in materiële (MVA) en immateriële vaste activa (IVA) die tijdens het jaar of het boekjaar in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht is. Daarnaast moet de activa een verband houden met de beroepsactiviteit.

Voorbeeld. Een kmo waarvan het boekjaar eindigt op 31/12 met voornaamste activiteit het uitbaten van een kledingwinkel voor baby’s. Door de eerste golf van de CORONA-crisis diende de onderneming noodgedwongen te sluiten. Om toch nog iets van omzet te genereren zit de ondernemer samen met een IT-expert die voorstelt om een webshop te maken.  Deze investering geniet omwille van de bijkomende steunmaatregelen van een verhoogde investeringsaftrek van 25%.

Uitzonderingen. Op het bestaande systeem van de investeringsaftrek (8% aftrek), golden reeds verschillende uitzonderingen. Deze uitzonderingen blijven, ondanks de verhoging, van toepassing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan investeringen in beveiliging van beroepslokalen. Dit is slechts ten belope van 20,5% aftrekbaar.

Overdracht ongebruikte investeringsaftrek. De pandemie heeft een grote impact op de winst van de ondernemingen, waardoor de overgedragen investeringsaftrek van 2019 mogelijks niet volledig wordt aangewend. Omwille van die reden heeft de wetgever beslist dat de overdracht van de ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen tot stand gebracht of verkregen in 2019 verlengd wordt tot de twee volgende belastbare tijdperken.

Voorwaarden. Deze verhoogde investeringsaftrek volgt voor het overige de regelgeving van de, gekende, investeringsaftrek.

Meer info. Uiteraard is het in deze tijd moeilijk om te investeren. Indien u echter begeleiding of advies wenst bij het plannen of uitvoeren van een investeringen, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of via studiedienst@refibo.be