Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Fiscale controle? Een goede voorbereiding is cruciaal!

Fiscale controle? Een goede voorbereiding is cruciaal!

  • On 14/02/2011

Uw belastingaangifte wordt gecontroleerd door de fiscus. Wanneer iets niet duidelijk is, of er worden onregelmatigheden aangetroffen dan kan de fiscus om bijkomende inlichtingen vragen. Soms zal hieraan een bezoek aan de onderneming verbonden zijn. De controle ter plaatse wordt door de controleur aangekondigd met een bericht en bijgevolg heeft de onderneming op deze manier de tijd om het bezoek grondig voor te bereiden. Toch kunnen onaangekondigde controles worden uitgevoerd om bepaalde feiten vast te stellen.

De fiscus komt niet enkel langs wanneer er echt iets onduidelijk is. Ook andere indicatoren spelen een rol. Wanneer de onderneming nog nooit gecontroleerd is, of is het al jaren geleden, dan maakt u een grote kans op een controle. Ondernemingen in ‘fraude gevoelige sectoren’ zoals de horeca maken ook meer kans op een controle. Ook wanneer er een nieuwe bestuurder werd aangesteld of er een nieuw hoofdkantoor aangeduid werd, mag u zich een controle verwachten. Andere indicatoren kunnen zijn: een erg gewijzigde belastingsaangifte in vergelijking met voorgaande periodes, verlies, betrokkenheid bij een strafrechtelijk dossier, een btw-aangifte die verschilt van de belastingaangifte,..

In de periode tussen de aankondiging en het bezoek. Wanneer de fiscus een bezoek aankondigt, wordt er meestal ook meegedeeld wat hij specifiek wil controleren. Toch controleert u best zo veel gegevens. Stelt uvergissingen of onregelmatigheden vast dan kan u hiervoor nog tijdig een verantwoording opstellen. Of dit noodzakelijk is kan worden besproken met uw boekhouder.

Soms wil de fiscus het niet tot een bezoek laten komen en roept het de onderneming op. De onderneming zal dan een voorstel van overeenkomst voorgeschoteld krijgen en er zal gevraagd worden dit te ondertekenen. Neem in dit geval geen overhaaste beslissingen.

Wanneer de controleur uiteindelijk een bezoek brengt aan uw onderneming, mag u zich laten vertegenwoordigen door een derde: een boekhouder, fiscaal-specialist,… Dit is aangeraden omdat deze mensen meer ervaring hebben met dergelijke controles en aldus beter in staat zijn om lastige vragen te ontwijken.

Bij de controle is het bovendien steeds aangeraden het initiatief over te laten aan de controleur. Vertel dus geen zaken waar niet naar gevraagd wordt. Probeer nieuwe elementen in uw antwoorden te vermijden en hou het zo veel mogelijk op ja- of nee-antwoorden.

Wanneer de fiscus onregelmatigheden vaststelt zal hij een voorstel tot rechtzetting doen. Op dit moment kan het nuttig zijn om uw boekhouder te raadplegen. Deze kan dan nagaan hoe u best kan reageren op dit voorstel.

Na het bezoek zal u enkele verslagen voorgeschoteld krijgen die u moet ondertekenen. Lees deze eerst grondig na. Eens u getekend heeft, wordt het immers zeer moeilijk om, indien gewenst, bepaalde beweringen terug in te trekken.