Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Forfaitaire kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingen opnieuw gestegen per 1 juli 2022

Forfaitaire kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingen opnieuw gestegen per 1 juli 2022

  • On 03/08/2022

Vanaf 1 juli is er opnieuw een stijging in de forfaitaire kilometervergoeding voor vervoer per personenwagen, motorfiets of bromfiets vastgesteld. Het gaat hier om verplaatsingen van het eigen voertuig gebruikt voor verplaatsingen in opdracht van de werkgever/vennootschap.

Modaliteiten. De kilometervergoeding is zowel van toepassing voor werknemers als voor bedrijfsleiders. U kan ervoor kiezen om de vergoeding vast te stellen aan de hand van het juiste bedrag door middel van stukken aangeleverd door de werknemer of voor een forfaitair bedrag per kilometer. Aangezien het hier om een compensatie van kosten gaat, is deze vergoeding niet onderworpen aan RSZ-bijdragen of belastingen.

Forfaitair bedrag. De sterke prijsstijgingen die de inflatie teweegbrengt hebben ertoe geleid dat de overheid naar de toekomst toe geen jaarlijkse indexatie meer zal doorvoeren, maar het bedrag per kwartaal indexeert . Met terugwerkende kracht werd de vergoeding vanaf 1 maart 2022 opgetrokken van 0,3707 euro naar 0,402 euro per kilometer tot eind juni 2022.

Bij een gebrek aan een officieel Koninklijk Besluit dat de indexatie van de forfaitaire kilometervergoeding per kwartaal bekrachtigd zal de indexatie van 1 juli 2022 nog tot 30 juni 2023 van toepassing zijn. Voor deze periode is de forfaitaire kilometervergoeding gestegen van 0,402 euro per kilometer naar 0.4170 euro . Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van “ernstige normen”. Als ernstige norm wordt hier het tarief gebruikt dat de Staat hanteert voor zijn eigen personeelsleden. De fiscus bevestigt jaarlijks expliciet de toepassing van dit bedrag op de werkgevers uit de privésector. Het maximum aantal kilometers per jaar is 24.000 km, wanneer men hierboven uitstijgt zal de fiscus het forfaitaire bedrag niet meer aanvaarden en zullen er alsnog bewijzen op tafel gelegd dienen te worden.

Aftrekbaarheid. Bovendien is de belastingvrije kilometervergoeding voor de werkgever of de vennootschap aftrekbaar onder autokosten. Voor een motor- of bromfiets is dit volledig aftrekbaar in tegenstelling tot de personenwagen.

REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen omtrent dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.