Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
De fiscale neutralisatie van het duolegaat, wat nu?

De fiscale neutralisatie van het duolegaat, wat nu?

  • On 22/08/2022

De opname van een duolegaat in het testament was een veelgebruikte methode om de erfbelasting op schenkingen aan verre familieleden en vrienden te minimaliseren. Op 1 juli 2021 heeft de Vlaamse regering besloten om dit voordeel van het duolegaat officieel te nullificeren, waardoor zijverwanten of vrienden het fiscale voordeel verliezen. Welke alternatieven zijn er voorzien en waar dient u op te letten bij een schenking van roerende goederen? 

Een heropfrissing, wat houdt een duolegaat in?

Voor personen die geen partner of verwanten in rechte lijn hebben was een duolegaat een veelgebruikte oplossing om de zware fiscale druk op de nalatenschap tot een minimum te beperken. De progressief stijgende erfbelasting voor zijverwanten of vrienden loopt doorgaans op tussen de 25 tot 55% afhankelijk van het bedrag dat geërfd wordt. In tegenstelling tot verwanten in rechte lijn wordt er geen opdeling gemaakt tussen het onroerend en roerend gedeelte.

Wanneer er een duolegaat opgenomen is in het testament verdeelt men de nalatenschap in twee delen. Een algemene legataris zijnde een non-profit organisatie en een bijzondere legataris zijnde één of meerdere zijverwanten of vrienden. Dit goede doel ontvangt een legaat maar dit brengt ook enkele verplichtingen met zich mee. Zo wordt er opgelegd dat het moet zorgen voor de afhandeling van de nalatenschap en krijgt zij eveneens de last opgelegd om de erfbelasting op het legaat dat de bijzondere legatarissen toekomt, te betalen. De bijzondere legatarissen ontvangen vervolgens een nettobedrag dat wordt uitgekeerd door de algemeen legataris. Voor de non-profit organisatie bedroeg het tarief van de erfbelasting 8,5%, en afhankelijk van het bedrag als bijzonder legaat kwam hier ook de erfbelasting bij. 

De nullificatie van het fiscaal voordeel.

De Vlaamse regering was van oordeel dat de schenking aan het goede doel ondergeschikt was in vergelijking met het fiscaal voordeel. Het duolegaat wordt echter niet officieel verboden maar er is sinds 1 juli 2021 wel sprake van een neutralisatie van het fiscaal voordeel, dit voor overlijdens vanaf 1 juli 2021. Indien u dus een testament met duolegaat heeft opgemaakt in het verleden is het belangrijk om dit eens opnieuw tegen het licht te laten houden door uw notaris en dus de alternatieven af te wegen. Want voortaan valt het tarief van de erfbelasting opnieuw voor de rekening van uw begunstigde en verdwijnt het fiscaal voordeel. 

Goede doelen niet langer belast

Met het wegvallen van het fiscaal voordeel van het duolegaat werd er gevreesd dat goede doelen een belangrijke bron aan inkomsten zouden verliezen. Ter compensatie valt in het Vlaams Gewest zowel de erf- als schenkbelasting weg.

Schenken aan vrienden of verre familie

Sinds 1 juli 2021 heeft de Vlaamse overheid de vriendenerfenis geïntroduceerd. Hiermee kunt u voor een bedrag tot maximaal €15.000 een erfenis nalaten dat aan 3% belast wordt. Voor bedragen boven de limiet van €15.000 wordt de restwaarde aan het normale progressieve tarief van de erfbelasting belast.

REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen omtrent dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.