Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Zo vermijdt u als werkgever een verlenging van de opzegtermijn bij een ontslagen personeelslid

Zo vermijdt u als werkgever een verlenging van de opzegtermijn bij een ontslagen personeelslid

  • On 22/08/2022

Zoals welbekend is de woensdag een cruciale dag bij de verzending van de aangetekende kennisgeving tot ontslag. Vanaf 2023 wijzigt dit naar de dinsdag om de eerstvolgende maandag de opzegtermijn te laten ingaan. Vermijd dus dat de aanvang van de opzeggingstermijn met een week wordt uitgesteld en u dus het personeelslid een week langer in dienst dient te houden. Ontdek hoe de vork aan de steel zit.

Hoe u de opzegtermijn correct aankondigt:

Met de huidige regeling dient u ten laatste op de woensdag uw aangetekende kennisgeving tot ontslag op de post te doen, om de eerstvolgende maandag te laten ingaan. Volgens de wet begint de opzegging de eerstvolgende maandag na ontvangst en wordt er geacht het aangetekend schrijven te hebben ontvangen drie werkdagen na de dag waarop het aangetekend schrijven verstuurd is. Als u dus op woensdag een aangetekend schrijven verstuurd, kan de opzeggingstermijn pas starten op maandag of drie werkdagen vanaf donderdag. Gezien tot eind 2022 de zaterdag als werkdag wordt gelijkgesteld waardoor de opzeggingstermijn volgens de regelgeving officieel gestart wordt op de eerste maandag nadat u de opzegging aangekondigd heeft. 

Opgelet in 2023:

De wijziging in het Burgerlijk Wetboek op 1 juli 2022 bepaalt binnenkort dat vanaf 2023 zaterdag niet langer als werkdag meegerekend wordt, wat doorgaans ook het geval is voor feestdagen. Als u dan de opzeggingstermijn correct en zo vlot mogelijk van start wil laten gaan zal u dan ten laatste de dinsdag een aangetekende kennisgeving dienen te posten om de eerstvolgende maandag te laten ingaan. 

De gevolgen bij te late aankondiging

In het geval u toch het tijdsluik gemist hebt zal de opzegtermijn een week later pas van start kunnen gaan. Bijgevolg zal u de ontslagen werknemer nog een week langer dan voorzien in dienst hebben, waarvoor u ook dient te betalen. 

Alternatieve mogelijkheid: Een deurwaardersexploot

Een alternatieve oplossing om de arbeidsrelatie als werkgever correct stop te zetten is via een deurwaardersexploot. De opzegtermijn gaat ook hier van start op de eerste maandag volgend op het tijdstip waar de officiële akte door de deurwaarder ondertekend en bezorgd is. 

Sociaal advies of begeleiding nodig bij uw HR-luik? REFIBO staat voor u klaar, aarzel niet om ons te contacteren op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.