Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Het belang van een juiste inschrijving in de KBO

Het belang van een juiste inschrijving in de KBO

  • On 04/04/2014

Bij de oprichting van uw onderneming heeft u zich ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien er in tussentijd gegevens gewijzigd zijn, dan is het belangrijk dat u deze aanpassingen doorgeeft aan uw ondernemingsloket. Aangezien een onvolledige en/of incorrecte inschrijving in de KBO belangrijke gevolgen kan hebben.

Inschrijving in de KBO. Als u een onderneming opricht, dient u zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien u een eenmanszaak hebt, staan de activiteiten die u als zelfstandige zal uitvoeren vermeld in uw inschrijving. Voor een vennootschap ligt dit anders. Enkel voor de activiteiten vermeldt in de statuten kan er een inschrijving in de KBO worden gedaan. Als u de activiteiten van uw vennootschap wenst uit te breiden, dan dient u eerst de statuten via een notariële akte te wijzigen. Pas daarna kan u een aanpassing doorvoeren van uw inschrijving in de KBO.

Let op! Het kan dus een bijkomend werk zijn om uw inschrijving aan te passen maar een correcte inschrijving in de KBO is echter belangrijker dan u denkt. Onderstaande voorbeelden tonen aan welke problemen er kunnen optreden indien uw inschrijving onvolledig of incorrect is.

Klant betaalt niet. Stel dat u uw activiteiten over de jaren heen uitgebreid hebt en dat u vergeten bent deze nieuwe activiteit te vermelden in uw inschrijving in de KBO. U schrijft met betrekking tot deze uitgevoerde activiteit een factuur uit aan een klant. Als de klant deze factuur niet betaalt dan kan u deze klant dagvaarden. Maar omdat deze factuur slaat op een activiteit die u officieel niet uitvoert, kan de advocaat van uw klant argumenteren dat de factuur niet invorderbaar is.

Controle kosten door fiscus. Stel dat u een chalet bezit in de Ardennen die u verhuurt. Dan moet uw inschrijving bij de KBO melding maken van de activiteit ‘verhuur van eigen onroerend goed’. Dit is belangrijk voor de kosten die u maakt aangaande deze chalet. Indien uw inschrijving geen melding maakt van deze activiteit kan de fiscus bij een controle de kosten met betrekking tot deze chalet verwerpen.

Foutief uitbatingadres. Ook het aanpassen van uw adres in de KBO kan belangrijk zijn. Als u nalaat dit te doen, kan u een aanslagbiljet ontvangen voor provinciebelastingen, ook al bent u niet meer gevestigd op het adres waarvoor u het aanslagbiljet ontvangt.

Tip. Verifieer of uw inschrijving bij de KBO nog up-to-date is om bovenstaande situaties te vermijden. Maak hiervoor gebruik van de optie ‘Private Search’ op de website van de FOD Economie. Dit is een openbare webtoepassing waarmee u uw eigen gegevens, opgenomen in de KBO, kan nalezen. Indien wijziging of aanvulling van uw gegevens noodzakelijk blijkt, zoals adres van uw vestigingseenheid, kan u dit doorgeven aan uw ondernemingsloket. Zij passen uw inschrijving vervolgens aan. Dit is echter niet kosteloos. U kan ook uw boekhouder/accountant de opdracht geven deze aanpassing door te geven aan het ondernemingsloket. Hou er wel rekening mee indien u een vennootschap heeft en u uw activiteiten wenst aan te passen u hiervoor langs dient te gaan bij de notaris.

 


Bronnen:

‘Ga gerust uw boekje te buiten’, Tips & Advies Ondernemingsdatabank, 1 september 2010.
‘U mag niet dagvaarden…!’, Tips & Advies Ondernemingsdatabank, 6 juni 2008.
FOD economie, KBO public search