Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Drempelbedragen kwartaalaangifte btw

Drempelbedragen kwartaalaangifte btw

  • On 04/04/2014

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe drempels en voorwaarden voor het indienen van btw-kwartaalaangiften. Door de verhoging van deze drempelbedragen hebben nu meer btw-plichtigen de mogelijkheid om kwartaalaangiften in te dienen in plaats van maandelijkse btw-aangiften. Kan u door deze nieuwe drempelbedragen en voorwaarden genieten van de regeling van btw-kwartaalaangiften?

Oude drempelbedragen. Voorheen had u de mogelijkheid om kwartaalaangiften in te dienen als u aan de volgende voorwaarden voldeed.

Uw totale jaaromzet (exclusief btw) mocht niet meer bedragen dan € 1 000 000.
Daarnaast diende de jaaromzet kleiner te zijn dan of gelijk aan € 200 000 voor de leveringen van specifieke goederen zoals minerale oliën, toestellen voor mobiele telefonie en computers (inclusief randapparatuur en toebehoren) en landvoertuigen uitgerust met een motor.
Tenslotte mocht het jaarlijks totaalbedrag aan intracommunautaire leveringen en daaropvolgende leveringen in het kader van driehoeksverkeer niet meer te bedragen dan € 400 000.

Nieuwe drempelbedragen. Vanaf 1 januari 2014 zijn deze voorgaande drempelbedragen verhoogd waardoor er meer btw-plichtigen kunnen genieten van de regeling van btw-kwartaalaangiften. U heeft de mogelijkheid om voor deze regeling te kiezen indien u aan volgende voorwaarden voldoet:

  1. Uw totale jaaromzet (exclusief btw) bedraagt maximaal € 2 500 000.
  2. Uw totale jaaromzet (exclusief btw) voor leveringen van specifieke goederen is kleiner dan of gelijk aan € 250 000. Deze specifieke goederen zijn nog steeds dezelfde als voorheen, maar de levering van minerale oliën werd door de nieuwe regeling uitgebreid tot de levering van energieproducten.
  3. U mag niet gehouden zijn om maandelijks een btw-opgave van intracommunautaire handelingen in te dienen.

Opgelet. Deze laatste voorwaarde kan ook zijn invloed hebben indien u reeds onderworpen bent aan de regeling van btw-kwartaalaangiften. Als u namelijk gehouden bent om maandelijks een btw-opgave van de intracommunautaire handelingen in te dienen, kan u niet meer genieten van de regeling van btw-kwartaalaangiften. U wordt dan vanaf 1 april 2014 verplicht om over te stappen naar de regeling van de periodieke btw-maandaangiften.

De periodiciteit van de periodieke btw-aangifte wordt dus aangepast aan de periodiciteit van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen.

U bent gehouden om maandelijks een btw-opgave van de intracommunautaire handelingen in te dienen wanneer het kwartaalbedrag van vrijgestelde intracommunautaire levering van goederen de grens van € 50 000 heeft overschreden, hetzij in de loop van het kwartaal, hetzij in de afgelopen vier kwartalen.

Aanvraag indienen. Indien u momenteel gehouden bent tot het indienen van periodieke btw-aangiften en u voldoet aan de nieuwe voorwaarden, dan kan u een aanvraag indienen om te genieten van de regeling van periodieke btw-kwartaalaangiften. Hiervoor dient u een gemotiveerd verzoekschrift in te dienen bij het bevoegde btw-controlekantoor. Dit kantoor zal u schriftelijk op de hoogte brengen van de eventuele aanvaarding van uw aanvraag. Hou er wel rekening mee dat de aangifteregeling ten vroegste vanaf 1 juli 2014 in werking zal kunnen treden.

Voorschot. Als u ervoor kiest om over te stappen naar de regeling van periodieke btw-kwartaalaangiften dan mag u niet vergeten dat er bij deze regeling voorschotten dienen voldaan te worden. Tegen ten laatste de twintigste van de tweede en de derde maand van ieder kwartaal dient u een voorschot te voldoen, waarvan het bedrag gelijk is aan één derde van de belasting die vorig kalenderkwartaal door u verschuldigd was.


Bronnen:

Beslissing Btw, nr E.T. 125.313, dd. 28.01.2014
Meer btw-plichtigen mogen voortaan kwartaalaangiftes indienen, Eddy Soenen, Creatief Boekhouden nr. 2014/05