Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Maken maar, die overuren!

Maken maar, die overuren!

  • On 20/07/2007

De overheid wil overwerk aanmoedigen en doet dit aan de hand van een bijkomende lastenverlaging. De gepresteerde overuren waarvoor een overurentoeslag verschuldigd is, wordt voordeliger gemaakt voor zowel werkgever als werknemer.

Meer concreet: bepaalde percentages van het basisloon moeten bij overwerk niet meer doorgestort worden naar de fiscale administratie. Voor de gewone overuren gelden de percentages van 41,25 (werkgever) en 57,75 (werknemer). In de bouwsector, waar bepaalde overuren recht geven op een toeslag van 20%, kunnen de werkgever en werknemer een vrijstelling genieten van respectievelijk 32,19% en 66,81%.

Deze regeling is met terugwerkende kracht van toepassing sinds 1 april 2007.

 

Bron: KB van 3 juni 2007 tot uitvoering van de artikelen 154bis , derde lid, en 2751, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) (B.S. 19 juni 2007)