Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Nieuwe grens cashbetalingen

Nieuwe grens cashbetalingen

  • On 02/06/2014

Sinds 1 januari 2014 zijn er strengere regels voor cashbetalingen. De grens van € 5 000 wordt verlaagd naar € 3 000. Hierdoor mag u nog maximaal € 3 000 cash ontvangen van uw klant. Het is dus opletten geblazen indien uw klant zijn factuurbedrag cash wenst te betalen, dit om sancties te vermijden!

Nieuwe grens. De cashbetaling mag niet meer bedragen dan € 3 000. Is de prijs gelijk aan of hoger dan € 3 000 dan mag u slechts 10% van de prijs cash ontvangen met een maximum van € 3 000. Dit zowel bij de levering van goederen in de hoedanigheid van handelaar als bij de verrichting van diensten. Dit geldt bovendien voor alle sectoren. Het is van geen belang of de prijs van de goederen of van de dienstprestaties in één keer wordt gefactureerd of dat de prijs wordt uitgesplitst over meerdere facturen. Indien de facturen verband houden met elkaar, dan worden deze als één verrichting beschouwd waarop bovenstaande grenzen moeten worden toegepast.

Concreet. Dit impliceert dat als de prijs € 2 000 bedraagt, u nog steeds een bedrag van € 2 000 cash mag ontvangen. Echter indien de prijs € 3 000 bedraagt, is slechts een cashbetaling van € 300 toegelaten wegens de bovenstaande beschreven beperking van 10% op de prijs indien de prijs gelijk aan of hoger is dan € 3 000. Indien de prijs € 40 000 bedraagt mag er slechts € 3 000 cash worden betaald aangezien wettelijk de grens van € 3 000 aan cashbetaling niet mag worden overschreden.

Particulier. Deze grens voor betalingen in cash geldt niet tussen particulieren. U mag dus nog steeds een bedrag van € 6 000 cash aan uw kinderen geven. Daarnaast kan u ook nog steeds privé uw auto verkopen op een zoekertjessite zonder dat u rekening dient te houden met de wettelijke grenzen van cashbetalingen.

Onroerende goederen. Bij de verkoop van een gebouw of een stuk grond mag er helemaal geen cash geld meer ontvangen worden, zelfs indien u een particulier bent. De betaling hiervan mag alleen via cheque of storting gebeuren. Het is zelfs verplicht in de verkoopovereenkomst en in de verkoopakte het nummer te vermelden van de financiële rekening waarop de verkoopprijs zal worden betaald.

Controle. Deze praktijk wordt gecontroleerd door de economische inspectie. Zij kunnen boetes tot 10% van het te veel in cash betaalde bedrag opleggen. Indien u dus uw klant een voorschot van € 7 000 cash liet betalen op een prijs van € 30 000, dan heeft u (€ 7 000 – (10% x € 30 000) = € 4 000 te veel in cash ontvangen. Uw boete kan dus maximaal € 400 bedragen.

Alternatieven. Om voorgaande te vermijden kan u andere betalingsmethoden overwegen. Zo kan u gebruik maken van cheques of kan u bekijken of u kan werken met domiciliëring voor bepaalde klanten.