Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Onthaal van nieuwe werknemers

Onthaal van nieuwe werknemers

  • On 04/06/2007

Het koninklijk besluit van 25 april 2007 met bijkomende verplichtingen over het onthaal en de begeleiding van werknemers is verschenen in het B.S. van 10 mei 2007. Het KB legt de organisatie van het onthaal van nieuwe werknemers én het peterschap van een ervaren werknemer op. Deze ervaren werknemer moet de nieuwe werknemer begeleiden.

Nieuw is ook de verplichting voor de hiërarchisch verantwoordelijke om een document te ondertekenen waaruit blijkt dat de nodige informatie en instructies over het welzijn op het werk gegeven werden aan de nieuwe werknemer.

Het KB wijzigt bepalingen van het KB Beleid (KB van 27 maart 1998, Codex, Titel I, Hfst. III) en het KB Interne dienst (KB van 27 april 1998, Codex, Titel II, Hfst.I) en legt specifieke taken vast voor de werkgever, de hiërarchische lijn en de interne dienst om het onthaal van nieuwe werknemers te verzekeren. Het KB is in werking getreden op 20 mei 2007.