Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Tijdskrediet: nieuw vanaf 1 januari 2012

Tijdskrediet: nieuw vanaf 1 januari 2012

 • On 30/05/2007

Vanaf 1 september 2012 zijn er nieuwe regels van toepassing voor het tijdskrediet. Wat is er nog  mogelijk?

Wat is tijdskrediet? Tijdskrediet laat de werknemer toe tijdelijk te stoppen met werken of minder te werken zonder zijn job op te geven. Zo kan hij tijdskrediet opnemen om een lange reis rond de wereld te maken of om voor zijn kind te zorgen. Tijdens deze periode ontvangt hij dan een uitkering van de RVA en blijven bepaalde sociale zekerheidsrechten gewaarborgd. De werknemer geniet eveneens een ontslagbescherming.

Het wettelijk kader. Vanaf 1 september 2012 zijn er nieuwe regels van toepassing voor het tijdskrediet. Het gaat hier over het stelsel van loopbaanonderbreking dat sinds 2002 bestaat voor werknemers en werkgevers uit de privé-sector. Deze nieuwe regels zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 103 die de sociale partners op 27 juni 2012 sloten in de Nationale Arbeidsraad. 

Wat zeggen de nieuwe regels? De nieuwe regeling rond tijdskrediet voorziet in de volgende mogelijke verloven:

 • Een recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering zonder motief van 12 maanden voltijds equivalent. De werknemer moet dus de reden van dit tijdskrediet niet meedelen.
 • Naast het niet-gemotiveerde tijdskrediet, heeft de werknemer ook recht op een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering met motief van:
  • 36 maanden:
   • om voor hun kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar; 
   • voor het verlenen van palliatieve verzorging;   
   • voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid; 
   • voor het volgen van een opleiding. 

De werknemer kan het bijkomend recht van 36 maanden maar opgenomen wanneer de sector of de onderneming hierover een collectieve arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

 • 48 maanden:
  • om zorg te dragen voor hun gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar; 
  • voor het verlenen van bijstand of verzorging aan hun minderjarig zwaar ziek kind.    

Voor dit tijdskrediet van 48 maanden is geen cao vereist.

LET OP! Het gemotiveerde tijdskrediet mag niet meer dan 48 maanden in totaal bedragen. Heeft een werknemer bijvoorbeeld reeds 12 maanden tijdskrediet genomen voor de zorg van een gehandicapt kind, dan zal hij slechts 36 maanden kunnen opnemen om een opleiding te volgen. Of nog, wanneer de werknemer 36 maanden tijdskrediet heeft opgenomen voor de zorg van zijn kind van jonger dan 8 jaar, dan zal hij nog slechts 12 maanden tijdskrediet kunnen opnemen om voor zijn gehandicapt kind te zorgen. 

 • Een recht op landingsbanen in de vorm van een halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering tot aan de pensioenleeftijd, voor werknemers vanaf 55 jaar met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer.

 

Er zijn uitzonderingsregels voor werknemers vanaf 50 jaar:

 • met een zwaar beroep; 
 • met een lange loopbaan;   
 • of in een bedrijf erkend als bedrijf in moeilijkheden of als bedrijf in herstructurering. 

De nieuwe regeling tijdskrediet voorziet specifieke regels in verband met de aanrekening van verlofperiodes die werden genomen met toepassing van het oude stelsel van tijdskrediet (of met toepassing van het stelsel van loopbaanonderbreking dat gold vóór 2002).      

Om gebruik te kunnen maken van de aangehaalde rechten, dient telkens aan een reeks voorwaarden te zijn voldaan (zoals b.v. op het vlak van anciënniteit binnen het bedrijf, het tewerkstellingspercentage voorafgaand aan de aanvraag,  het kunnen bewijzen dat een bepaald motief aanwezig is, het indienen van een geldige aanvraag…). 

 

Bron: www.werk.belgie.be en www.sdworx.be