Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Ontslaan wegens overmacht wordt (nog) moeilijker

Ontslaan wegens overmacht wordt (nog) moeilijker

  • On 19/04/2007

Om de sociale fraude beter te kunnen bestrijden heeft de regering een wet[1] ingesteld dat de definitieve arbeidsongeschiktheid minder evident maakt.

Einde wegens overmacht moeilijker. De antifraudemaatregel houdt in dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet langer een einde kan nemen wegens overmacht, wanneer de werknemer een medisch getuigschrift van zijn behandelende arts voorlegt dat hem definitief ongeschikt verklaart om het overeengekomen werk te verrichten. De beëindiging wegens overmacht zal in dit geval enkel kunnen plaatsvinden voor zover het medisch getuigschrift van de behandelende arts wordt bevestigd door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en door de bevoegde geneesheer-sociaal inspecteur.

Volgens de vaste cassatierechtspraak is de arbeidsongeschiktheid die het de werknemer definitief onmogelijk maakt de bedongen arbeid te verrichten een geval van overmacht die de arbeidsovereenkomst beëindigt.

In de vroegere stand van de rechtspraak moet de werkgever derhalve niet bewijzen dat het hem onmogelijk is de werknemer verder tewerk te stellen aan aangepast werk. Het feit dat de werknemer ander dan het overeengekomen werk zou kunnen verrichten en dit ander werk voorhanden is, belet de werkgever op dit ogenblik niet zich op overmacht te beroepen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

De in 2007 ingevoerde maatregel brengt een belangrijke correctie aan in deze situatie, door te bepalen dat een beroep op beëindigende overmacht in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid pas mogelijk is nadat, in het kader van een bepaalde procedure die moet worden doorlopen, deze definitieve arbeidsongeschiktheid wordt bevestigd door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en door de bevoegde geneesheer-sociaal inspecteur.


[1] 27 APRIL 2007. – Wet houdende diverse bepalingen