Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Opgelet wanneer u een vast contract aanbiedt aan één van uw jobstudenten

Opgelet wanneer u een vast contract aanbiedt aan één van uw jobstudenten

  • On 05/10/2011

Tijdens de zomermaanden maken heel wat ondernemingen gebruik van jobstudenten. Werken met jobstudenten biedt immers enkele interessante voordelen: zo zijn ze goedkoper dan andere werkkrachten (u moet immers geen socialezekerheidsbijdragen betalen, maar enkel een solidariteitsbijdrage), en vaak zijn ze ook meer flexibel. Tegelijkertijd biedt het samenwerken met jobstudenten u de kans om kennis te maken met een ‘nieuwe lichting werkkrachten’. Bent u zeer tevreden van een bepaalde jobstudent dan kan u deze na de studentenjob een vast contract aanbieden. Deze omschakeling van studentenjob naar een vast contract is echter niet zonder gevaar.

Even recapituleren: de goedkopere tarieven inzake rsz-bijdragen voor een studentenovereenkomst zijn verbonden met enkele voorwaarden. Zo mag de tewerkstelling gedurende één kalanderjaar maximum 50 dagen bedragen. De solidariteitsbijdrage is 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Wanneer een student nu afgestudeerd is, kan deze dan nog genieten van de voordelige rsz-tarieven? Ja, maar enkel indien kan worden aangetoond dat de student nog de intentie heeft om verder te studeren. Wil de afgestudeerde student gaan werken, dan verliest hij zijn studentenstatuut.

Wat in het geval de student die wenste verder te studeren tijdens zijn vakantiewerk,  plotseling verandert van gedacht en toch beslist te gaan werken na de zomervakantie? Hier moet u opletten wanneer u de student een vast contract geeft na de zomer. Dit zal immers beschouwd worden als een “goedkope proefperiode”. Er zal een rechtzetting dienen te gebeuren op de voordelige rsz-bijdragen. U moet bijgevolg de normale bijdragen betalen voor de tewerkstelling tijdens de zomerperiode. Tenzij er een duidelijk onderscheid bestaat tussen het vakantiewerk en de vaste betrekking!

Een rechtzetting zal dus niet van toepassing zijn wanneer:

  • Iemand een studentenjob uitgeoefend heeft bij een andere organisatie en daarna bij u aan de slag gaat als vaste medewerker. Belangrijk om te weten is dat wanneer de jobstudent tewerkgesteld werd via een interim-kantoor, dit NIET beschouwd zal worden als een andere werkgever;
  • Of wanneer iemand bij u een vakantiejob uitoefende als ‘kuisvrouw’ en nu als administratief bediende aan de slag gaat in uw onderneming. Het zal hierbij wel noodzakelijk zijn dat u op de contracten duidelijk aangeeft welke functie de medewerker zal uitoefenen, dit om bij een eventuele controle van de rsz over duidelijke bewijzen te beschikken.

Daarnaast zou u een eventuele rechtzetting ook kunnen vermijden door de studentenjob en de vaste tewerkstelling niet te laten overlopen in elkaar. U zal dus een korte tussenperiode moeten inlassen tussen de studentenjob en de vaste tewerkstelling. Hoelang deze tussenperiode precies moet zijn, is niet helemaal duidelijk, al is een tussenperiode van één maand normaal voldoende. Indien u de student uit het voorbeeld pas zou tewerkstellen vanaf november, dan zou u dus in principe een rechtzetting kunnen voorkomen.

Wilt u iemand die reeds bij u gewerkt heeft als jobstudent een vast contract aanbieden, zorg er dan zeker voor dat er een bepaalde periode zit tussen de periode van jobstudent en de vaste tewerkstelling. Zo kan uw toekomstige medewerker niet enkel genieten van een korte rustpauze, het scheelt voor beiden ook aardig wat in de portefeuille!