Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Te hanteren spelregels bij een fiscale controle

Te hanteren spelregels bij een fiscale controle

  • On 11/09/2014

Tijdens een fiscale controle is het belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Belangrijker nog, wat zijn de rechten en plichten van de fiscus?

Wanneer zal uw boekhouding gecontroleerd worden ? In principe wordt uw boekhouding een keer om de 6 jaar grondig gecontroleerd door de Administratie voor Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF). Twee jaren worden in principe onderworpen aan een grondige controle, gevolgd door 2 jaar summiere controle en 2 jaar zonder controle.

Wie mag toestemming geven binnen uw onderneming om kopieën te nemen bij een controle ? De boeken, facturen en andere stukken die u verplicht dient te bewaren krachtens de btw- wetgeving dient u zonder verplaatsing ter inzage voor te leggen bij een btw- controle (artikel 61,§1 WBTW). Hierbij is het van belang dat de controleur de documenten ontvangt van iemand die de bevoegdheid heeft om de vennootschap ten opzichte van derden te vertegenwoordigen. Controleurs hebben dus niet het recht om deze vraag aan een ‘gewone’ werknemer te stellen. (RB. Leuven, 13 januari 2012).

Welke bankrekeningen mag de controleur controleren ? Uw controleur mag alle bescheiden controleren van uw rekeningen die u voor beroepsdoeleinden gebruikt. Van zodra u dus een rekening gemengd gebruikt, zowel voor beroepsdoeleinden als voor uw privé, dan mag uw controleur deze rekening bekijken. Eén beroepsverrichting op een privérekening of één privéverrichting op een beroepsrekening volstaat om van de rekeningen van de belastingplichtige beroepsrekeningen te maken, die de fiscus mag controleren.

Wat als de gevraagde informatie een te omvangrijk werk met zich meebrengt ? Indien de fiscus bepaalde stukken vraagt waarvan het opvragen in de boekhouding een te omvangrijk werk met zich zou meebrengen, kan u overleg plegen met de taxatiediensten teneinde hiervoor een oplossing te zoeken en eventueel een alternatief aan te bieden (PV 122 dd. 24.05.1973).