Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Vakantie van uw werknemer (corona)

Vakantie van uw werknemer (corona)

  • On 30/07/2020

Werknemers in 2020 naar het buitenland op vakantie: wat u als werkgever dient te weten.

Nu de grenzen opnieuw geopend zijn, gaan ook uw werknemers naar het buitenland op vakantie. De Nationale Veiligheidsraad deelde Europa onder in verschillende zones/kleuren, maar wat betekent dit nu allemaal voor u als werkgever? Is uw werknemer verplicht mee te delen waar hij op vakantie gaat? Moet u maatregelen nemen? Mag uw werknemer op kantoor werken?  Dit en meer van deze vragen dient u als werkgever zeker in het acht te houden in deze onzekere tijden.

Privacy. Werknemers beschikken over heel wat privacy wat betreft hun vrije tijd. Om die reden zijn zij dan ook niet verplicht om u mee te delen waar zij hun vakantiedagen zullen doorbrengen.

Als werkgever kunt u natuurlijk altijd informeel informeren naar de vakantiebestemming(en) van uw werknemers. Meestal zullen uw werknemers dit dan zonder problemen aan u meedelen. Uiteraard kan u ook een vertrouwenspersoon aanduiden die hiernaar polst (bv. HR-verantwoordelijke).

Kleurencodes. Naar aanleiding van de heropening van de landsgrenzen en het blijvend evolueren van het aantal wereldwijde besmettingen, heeft Buitenlandse Zaken Europa ingedeeld in drie kleurenzones namelijk groen, oranje en rood. Aan deze zones hangen verschillende verplichtingen voor terugkerende personen.

  • Groen: Hier is er geen enkel probleem. Er moeten geen extra maatregelen worden getroffen.
  • Oranje: Hier wordt wel gevraagd om extra maatregelen te treffen. De overheid vraagt om een test uit te voeren en/of een quarantaineperiode te respecteren, maar deze zijn niet verplicht.
  • Rood: In de rode zone is het verplicht om extra maatregelen te treffen. Hierbij zijn een quarantaine en een test verplicht.

Gevolgen werkgever. De werkgever verifieert best naar de vakantiebestemming bij de werknemer wanneer deze terugkomt, maar zoals hierboven reeds aangegeven is de werknemer niet verplicht dit mee te delen. Op basis van deze informatie kan de werkgever namelijk de nodige maatregelen nemen.

Groen. De werknemer kan gewoon terug naar het werk komen of blijven telewerken.

Oranje: Aangezien een quarantaineperiode in dit geval niet verplicht is, kan de werkgever de werknemer de toegang tot de werkvloer niet weigeren.

  • Neem de nodige maatregelen. Het is echter wel ten zeerste aan te raden dat u als werkgever, op basis van de Welzijnswet, de nodige preventieve maatregelen neemt om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en uw andere werknemers kan garanderen dat ze in een veilige omgeving werken. U kan bijvoorbeeld vragen aan uw werknemer om, alvorens het werk aan te vatten, een arts te raadplegen. 
  • Quid loon? Of de werknemer (gewaarborgd) loon of een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt, is afhankelijk van het medisch advies van de behandelende arts.
  • Toegang weigeren? Het weigeren van de toegang, is een eenzijdige preventieve beslissing van de werkgever. Echter, in dat geval heeft de werknemer geen recht op een (gewaarborgd) loon of een tijdelijke schadevergoeding, maar wel op een schadevergoeding ten belope van het gederfde loon.  Deze schadevergoeding kan door de werknemer via gerechtelijke weg worden gevorderd.
  • Thuiswerken. U kan als werkgever ook vragen aan uw werknemer om gedurende een bepaalde (quarantaine) periode van thuis uit te werken. Dit ter bescherming van uw andere medewerkers.

Rood. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie waarbij de werknemer arbeidsongeschikt en arbeidsgeschikt is.

  • Arbeidsongeschikt. Indien uw werknemer op basis van het COVID-19 medisch attest arbeidsongeschikt is, heeft hij gedurende de eerste 30 dagen recht op gewaarborgd loon. Indien de werknemer langer afwezig/ziek is, kan hij aanspraak maken op een ziekte-uitkering.
  • Arbeidsgeschikt. Indien de werknemer arbeidsgeschikt is, maar wel in quarantaine moet, krijgt deze ook een COVID-19 medisch attest waarmee de werknemer zijn afwezigheid kan verantwoorden. Of u loon ontvangst, is afhankelijk van het feit of u in de mogelijkheid bent te werken. Indien u kan thuiswerken, zal u uw loon ontvangen. Indien dit niet mogelijk is, zal u enkel aanspraak kunnen maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Online formulier. Iedereen die terugkomt van vakantie is intussen verplicht om een online formulier van de overheid in te vullen. Dit is ongeacht de kleurencode van het land van bestemming. Niet alleen de mensen die met het vliegtuig op reis gaan, maar ook met mensen die reizen met de trein, de boot, de auto en zelfs met de fiets, zijn verplicht dit formulier in te vullen.

Meer info. REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen omtrent dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per e-mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.