Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
KMO-portefeuille

KMO-portefeuille

 • On 30/07/2020

Sta sterker als ondernemer door coaching en advies

Het volgen van een opleiding of het vragen van advies heeft zijn prijs voor een onderneming. De Vlaamse overheid voorziet dan ook in een financiële tegemoetkoming onder de norm van de kmo-portefeuille. REFIBO BV is sinds 2020 ook geregistreerd als dienstverlener, waardoor u misschien ook gebruik kan maken van deze financiële tegemoetkoming. Voldoet u aan de voorwaarden en kan u bijgevolg genieten van een subsidie bij opleiding of advies?  

Kmo-portefeuille. De kmo-portefeuille is een maatregel van de Vlaamse overheid waardoor je als ondernemer een financiële tegemoetkoming kan ontvangen voor enerzijds opleidingen of adviezen die de kwaliteit van (de dienstverlening in) uw onderneming verhogen.

Wie. Opdat je de aanvraag tot financiële tegemoetkoming kan aanvragen, moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden:

 1. De financiële tegemoetkoming is bedoeld voor kmo’s, beoefenaars van vrije beroepen, zelfstandigen (in hoofd- of bijberoep) die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest.
 2. De aanvraag voor een opleiding of advies moet aansluiten bij de hoofdactiviteit van de onderneming.
 3. De aanvrager moet geregistreerd zijn in het KBO op het moment dat de opleiding start of het advies wordt opgevraagd.

Grote ondernemingen, vzw’s en kmo’s in oprichting kunnen daarentegen geen beroep doen op de kmo-portefeuille. Vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid komen tevens niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

Welke opleidingen? De opleidingen gegeven door de geregistreerde dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille dragen bij tot het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Hierbij ligt de focus voornamelijk op de kernprocessen van de onderneming.

Welk advies? Het advies in het kader van de kmo-portefeuille bestaat uit schriftelijke raadgevingen door de geregistreerde dienstverlener, die bedoeld zijn om de werking van jouw onderneming te verbeteren. Er zijn twee mogelijke vormen van advies:

 • Schriftelijke aanbevelingen die als doel hebben een probleem te analyseren waarover vervolgens concreet advies wordt gegeven. De geregistreerde dienstverlener helpt met het opstellen van een implementatieplan en begeleidt de onderneming ook bij de implementatie van het plan.
 • Schriftelijke aanbevelingen die de kansen en oplossingen van de onderneming signaleren. De geregistreerde dienstverlener brengt deze in kaart en onderzoekt ze.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een markt- of investeringsanalyse.  

Adviezen over gewone bedrijfsuitgaven en wettelijk verplichte adviezen zijn uitgesloten.

Bedrag subsidie. De grootte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de onderneming zelf.

 • Een kleine onderneming die gebruik maakt van opleiding en advies kan 40% steun genieten per jaar en ontvangt maximaal €10.000 per jaar.
 • Een middelgrote onderneming kan 30% steun genieten per jaar en ontvangt jaarlijks maximaal €15.000.

De grootte van de onderneming is afhankelijk van het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

Hoe aanvragen? Nadat je een overeenkomst hebt afgesloten met de erkende dienstverlener of een medewerker van uw onderneming zich heeft ingeschreven voor een opleiding, kan u de subsidieaanvraag online indienen. Deze moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

 • STAP 1: Als je voor een eerste keer een subsidieaanvraag wilt doen, moet je vooreerst je onderneming registeren.
 • STAP 2: Je schrijft je in voor een opleiding of je ondertekent een adviesovereenkomst bij een geregistreerde dienstverlener.
 • STAP 3: Je doet de subsidie aanvraag via de website.
 • STAP 4: Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van Sodexo.
 • STAP 5: Agentschap Innoveren & Ondernemen stort je subsidie eveneens op deze rekening.
 • STAP 6: Jij of je medewerker volgt de opleiding of krijgt het advies.
 • STAP 7: Je ontvangt de factuur en betaalt online via de kmo-portefeuille.

Meer info. Indien u meer informatie wenst over REFIBO BV als erkende kmo-portefeuille dienstverlener, contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail via het mailadres studiedienst@refibo.be