Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Fiscale vrijstelling COVID-19-vergoedingen

Fiscale vrijstelling COVID-19-vergoedingen

  • On 30/07/2020

Ontvangen COVID-19-vergoedingen vrijgesteld van belastingen

Iedere ondernemer zal wel enige vorm van COVID-19-vergoedingen hebben ontvangen. Maar is deze vergoeding vrijgesteld van belastingen of niet? Geldt dit ook voor vergoedingen toegekend aan natuurlijke personen-ondernemers?

Wat. In het kader van de uitbraak van het COVID-19-virus werden zowel aan fysieke als rechtspersonen verschillende vergoedingen toegekend. Denk hierbij aan de vergoeding van tijdelijke werkloosheid, de compensatie- en de hinderpremie, … De overheid zag in dat deze vergoedingen voor sommige (rechts)personen de vaste kosten niet dekten en wou dan ook vermijden dat de ‘koopkracht’ van de vergoeding nog daalde. Om die reden heeft ze ervoor geopteerd om een fiscale vrijstelling te koppelen aan deze vergoedingen.

Voorwaarden. Opdat de vergoedingen kunnen genieten van de fiscale vrijstelling, moet er voldaan zijn aan 3 cumulatieve voorwaarden namelijk:

  • Geen vergoeding voor prestaties of diensten. De toegekende vergoeding mag geen vergoeding uitmaken voor prestaties of diensten die door de (rechts)persoon werden geleverd aan de betaler van de vergoeding (bv. de gemeente).
  • Vergoeding ter compensatie. De wetgeving, op basis waarvan de (rechts)persoon de vergoeding ontvangt, moet uitdrukkelijk als doel hebben om het hoofd te bieden aan economische, financiële en sociale gevolgen van de uitbraak van het COVID-19-virus.
  • Tijdstip. De vergoeding moet zijn toegekend tussen de periode van 15 maart 2020 en 31 december 2020.

Deze vrijstelling geldt zowel voor vergoedingen die op federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau werden/worden toegekend.

Geen belastingen. De vrijstelling houdt in dat er geen belastingen verschuldigd zijn op de ontvangen vergoedingen.

  • Natuurlijke personen. De ontvangen vergoedingen dienen niet te worden aangegeven in de aangifte PB, noch in de aangifte BNP-IP.
  • Vennootschappen. De ontvangen vergoedingen zullen normaliter worden geboekt op de resultatenrekening van het belastbaar tijdperk waarin ze worden ontvangen. De vrijstelling zal dan doorwerken door de toename van de reserves.

Voorbeeld. Vlaamse werknemers die tijdens de eerste coronagolf minstens 1 dag tijdelijk werkloos waren, hebben een vergoeding van de Vlaamse overheid ontvangen ten bedrage van 202,68 euro ter dekking van de elektriciteits-, verwarmings- en waterkosten. Deze vergoeding diende als aanvulling van het loon en zou dus principieel als vervangingsinkomen moeten belast worden. Echter, de overheid besliste om deze vergoeding vrij te stellen van de inkomstenbelasting, zodat het integrale bedrag kon worden aangewend ter betaling van de energiekosten.

Meer info. Indien u vragen of opmerkingen heeft over de fiscale vrijstelling van een COVID-19 vergoeding, neem gerust contact op met onze studiedienst. Dit kan telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail via het mailadres studiedienst@refibo.be.