Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

“Vandaag besteld, morgen geleverd”

“Vandaag besteld, morgen geleverd”

  • On 29/11/2017

U kent vast wel deze hoopvolle woorden vlak voor de eindejaarsfeesten. Maar hoe slagen bedrijven er in om uw bestelling zo snel te verwerken? In België geldt een verbod op nachtarbeid. Hoe kan u als Belgische ondernemer concurreren met buitenlandse bedrijven?

Verbod op nachtarbeid. Het verbod op nachtarbeid is een algemeen principe in België. Een werkgever mag geen werknemers tewerkstellen tussen 20 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens[1].

Wettelijke uitzonderingen. Er zijn verschillende wettelijke uitzonderingen op het verbod op nachtarbeid. De wet voorziet dat nachtarbeid toegelaten is indien het als normaal wordt ervaren in onze samenleving of eigen is aan de uitgeoefende activiteit[2]. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brood- en banketbakkerijen, arbeid in ploegen, geneeskundige verzorging, hotelactiviteiten, etc.

Uitzonderingen bij Koninklijk BesluitIndien nachtarbeid niet eigen is aan de uitgeoefende activiteit kan per uitzondering nachtarbeid worden toegestaan bij Koninklijk Besluit (hierna KB). Dit is het geval voor bepaalde bedrijfstakken, werkzaamheden, ondernemingen of beroepen[3].

KB voor e-commerce. Zo wil men via een KB nachtarbeid toestaan voor de werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel[4].

Sectorale cao’s. Naast het KB sloot elk paritair comité een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst[5]. Hierin wordt de wettelijke procedure voor de invoering van een “arbeidsregeling met nachtprestaties”[6] voor deze e-commerce activiteiten omkaderd.

Arbeidsregeling met nachtprestaties. Een werkgever die door middel van een wet of een KB zijn werknemers ’s nachts mag laten werken, moet “een arbeidsregeling met nachtprestaties” invoeren.

Het invoeren van de arbeidsregeling gebeurt op twee verschillende wijzen, afhankelijk of er al dan niet sprake is van een vakbondsafvaardiging in de onderneming. De onderneming sluit een cao met alle organisaties die in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn of de werknemers worden geraadpleegd over het ontwerp.

Toekomst. Er zijn al akkoorden gesloten om een oplossing te kunnen bieden aan de problematiek op het verbod van nachtarbeid bij e-commerce. Echter in de praktijk is er nog steeds geen effectieve doorbraak. De onderhandelingen voor de arbeidsregeling met nachtprestaties voor de werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel zijn namelijk nog nooit geslaagd.

REFIBO. Heeft u een webshop of wenst u er één op te starten? REFIBO helpt u als specialist in digitalisering en e-commerce graag.


 [1] Art. 35 Arbeidswet van 16 maart 1971.

[2] Art. 36 Arbeidswet van 16 maart 1971.

[3] Art. 37 Arbeidswet van 16 maart 1971.

[4] In maart 2016 is het KB gesloten voor ondernemingen van de distributiesector die onder het paritair comité 201, 202, 311 en 312 vallen. Het betreft het Koninklijk besluit van 13 maart 2016 waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen die onder het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het paritair comité voor de warenhuizen (PC 312) ressorteren.

[5] Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016 betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten, afgesloten in het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01), het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het paritair comité voor de warenhuizen (PC 312).

[6] Art. 38 Arbeidswet van 16 maart 1971.