Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Belastingen op voordelen, zoals uw smartphone, verlagen in 2018!

Belastingen op voordelen, zoals uw smartphone, verlagen in 2018!

  • On 29/11/2017

Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de fiscale regels en bedragen van de belastbare voordelen als de pc, laptop, gsm, tablet, smartphone en het internet die werknemers via hun werkgever krijgen.

Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard (VAA) is een voordeel dat een werkgever of een onderneming toekent aan een werknemer of een bedrijfsleider. Zo kan een onderneming bijvoorbeeld een onroerend goed ter beschikking stellen aan een bedrijfsleider, een lening toekennen aan een voordelig tarief, een bedrijfswagen voorzien, een smartphone toekennen, etc.

Onderdeel beroepsinkomen. Al deze voordelen worden aanzien als een deel van het beroepsinkomen. De werknemer of bedrijfsleider die het VAA ontvangt, zal er bijgevolg belastingen op moeten betalen.

Belastbaar. In principe worden de voordelen van alle aard belast op hun werkelijke waarde. Echter, voor sommige voordelen geldt dat de waarde forfaitair wordt bepaald. De huidige vaststellingen zijn verouderd, weinig eenvoudig en niet transparant.

Er werd bijvoorbeeld bij de bepaling van het forfaitair bedrag voor zowel pc’s als laptops enkel rekening gehouden met de waarde van een pc en niet met deze van een laptop. Daarnaast was het onduidelijk hoe smartphones moesten beoordeeld worden. Deze voorwerpen vertegenwoordigen zowel een voordeel via het toestel als via het internet. Tegenwoordig zijn pc’s ook veel goedkoper geworden dan vroeger.

2018. Vanaf 2018 wordt het stelsel gemoderniseerd door eenduidige en realistische bedragen toe te passen. De bedragen zijn aangepast aan de huidige waarde van de voordelen.

Overzicht.

  Tot en met 2017Vanaf 2018
PC en/of laptop € 180€ 72/toestel
Tablet, gsm en smartphone werkelijke waarde€ 36/toestel
Internet € 60€ 60 (éénmalig)
Telefoonabonnement werkelijke waarde€ 48

Eigen bijdrage werknemer. Wanneer het voordeel, bijvoorbeeld een smartphone, niet volledig gratis ter beschikking wordt gesteld aan de werknemer of bedrijfsleider, dan wordt deze eigen bijdrage in mindering gebracht van het belastbaar bedrag van het voordeel dat hij of zij verkrijgt.

Fiscale fiches. Het belastbare bedrag van het voordeel van alle aard moet door de werkgever of de onderneming worden vermeld op de fiche 281.10 van de betreffende werknemer of de fiche 281.20 van de betreffende bedrijfsleider. Via deze registratie wordt de verkrijger op een correcte bedrag belast.

Documentatie:

VAA bedrijfswagen: http://refibo.be/nieuws/2017/hoeveel-belastingen-betaalt-u-voor-uw-gratis-bedrijfswagen/

VAA lening bij uw vennootschap: http://refibo.be/nieuws/2017/lenen-bij-uw-vennootschap/