Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00
Wat is er veranderd aan de aangifte personenbelasting voor 2023

Wat is er veranderd aan de aangifte personenbelasting voor 2023

  • On 02/05/2023

Wanneer het om uw centen gaat bespaart u beter niet op tijd, nog moeite bij het indienen van uw belastingaangifte. Met de aangifte personenbelasting 2023 in het vooruitzicht zijn er toch enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd om poolshoogte van te nemen. Zo heeft de Federale Overheidsdienst van Financiën aangekondigd dat de uiterste aangiftedatum voor veel belastingbetalers uiterlijk op 15 juli valt. 

Nieuwe deadline

In 2023 zal iedereen, behoudens de uitzonderingen voor de ‘complexe aangiftes’, de aangifte personenbelastingen voor 15 juli 2023 dienen te voltooien. Zelfs wie beroep doet op een boekhouder zal zijn of haar belastingaangifte ten laatste op 15 juli dienen in te dienen tenzij er sprake is van inkomsten uit zelfstandige activiteiten of buitenlandse inkomsten.

Ook bij indiening Tax On Web

Voorheen had u slechts tot 30 juni de tijd om via Tax On Web de belastingaangifte in te dienen, ook voor u wordt deze deadline verplaatst naar 15 juli 2023.

Complexere aangiften, bijvoorbeeld aangiften met zelfstandige beroepsinkomsten of inkomsten uit het buitenland, kunnen tot 18 oktober worden ingediend.

Let op! Deze termijn geldt enkel op voorwaarde dat het om papieren aangiften gaat. Een ‘complexe aangifte’ digitaal indienen kan dus niet meer na 15 juli. 

Mogelijke obstakels bij herziening aangiftetermijnen voor belastingen in België

De nieuwe regeling komt niet helemaal uit de lucht gevallen. Zo kondigde Minister van Financiën Vincent Van Peteghem in 2021 al aan dat er een herziening van de aangiftetermijnen voor de personenbelasting zou komen. Het idee achter deze wijziging is dat de FOD Financiën nu kijkt naar de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte, in plaats van naar wie de aangifte indient.

Het beroepsinstituut van accountants en belastingadviseurs, het ITAA, heeft echter aangegeven dat er nog werk aan de winkel is. Er ontbreekt namelijk nog een koninklijk besluit waarin bijkomende definities voor complexe aangiften worden vastgelegd. Daarnaast wil het ITAA ook dat er betere communicatie komt tussen het beroepsinstituut en de FOD Financiën. Het lijkt er dus op dat het laatste woord over deze wijzigingen nog niet is geschreven.

Genderneutraal aangifteformulier

Één van de belangrijkste nieuwigheden is dat de aangifte nu genderneutraal is. Voor gehuwde koppels is de linkerkolom niet langer automatisch voor de man en de rechterkolom niet langer voor de vrouw voorbehouden. Links staat nu de oudste en rechts de jongste partner. Deze regeling was al van toepassing voor partners van hetzelfde geslacht.

Wijzigingen in de belastingaangifte

  • Voor belastingplichtigen die feitelijk gescheiden zijn maar niet ‘uit de echt gescheiden’ zijn of hun wettelijke samenwoning hebben beëindigd, dient men voortaan de toestand ‘gehuwd of wettelijk samenwonend’ aan te kruisen.
  • Om gepensioneerden uit de zorgsector te stimuleren voor opnieuw aan de slag te gaan wordt een fiscale stimulus aangeboden. Zo worden bezoldigingen in 2022 slechts aan een gunsttarief van 33 procent belast.
  • Voor eigenaars in het bezit van een elektrisch laadstation wordt de maximale belastingvermindering opgetrokken van 1.500 euro naar 1.750 euro.
  • Indien u van een hoger inkomen geniet (netto-inkomen voor alleenstaanden hoger dan 62.000 euro of 125.000 voor gehuwd/wettelijk samenwonenden) en een energiepremie hebt ontvangen voor gas en elektriciteit zal u deze gedeeltelijk dienen terug te betalen. Deze terugbetaling zal automatisch verrekend worden via de aangifte.

Besluit

Kortom, er zijn heel wat nieuwigheden waar u rekening mee dient te houden bij het invullen van uw belastingaangifte. Zorg er dus voor dat u goed op de hoogte bent van alle veranderingen en codes, zodat u geen fouten maakt of belangrijke aftrekposten over het hoofd ziet.

Het is eveneens belangrijk om de aangifte op tijd in te dienen. Hou de nieuwe deadlines goed in de gaten en schakel, indien nodig, de expertise in van een accountant of fiscalist.

Heeft u verder nog vragen over het invullen of indienen van uw aangifte personenbelasting? REFIBO BV beantwoordt graag al uw vragen over dit onderwerp. Contacteer ons gerust telefonisch op het nummer +32 9 223 31 54 of per mail op het mailadres studiedienst@refibo.be.


Blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws voor ondernemers, ontvang onze maandelijkse REFIBO nieuwsbrief nu in uw mailbox!