Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Werkloos door wegenwerken

Werkloos door wegenwerken

  • On 17/08/2007

Tal van wegwerkzaamheden zijn noodzakelijk en nuttig, maar worden al te vaak uitgevoerd ten nadele van de handelaars wier zaak daardoor maar moeilijk of zelfs helemaal niet toegankelijk is. Soms sleept de situatie wel een heel jaar aan.

Tot enkele jaren terug was de situatie voor de handelaar erg slecht: men kon enkel naar de rechter stappen om enige vergoeding te kunnen eisen. Sinds november 2005 heeft men echter recht op een compensatievergoeding van € 75,55 per kalenderdag vanaf de achtste dag volgend op de sluitingsdatum van de gehinderde inrichting[1].

Aangezien de opdrachtgevers voor die uitbetalingen geld zullen moeten storten in een participatiefonds, mag worden gehoopt dat die opdrachtgevers en dan vooral de gemeenten zich aangesproken zullen voelen en de duur van de werkzaamheden zullen proberen in te korten, en ook aandacht zullen hebben voor de situatie van de handelaars, zodat die zo weinig mogelijk hinder van die werken ondervinden.

Voorts kan een zelfstandige vragen dat hij wordt vrijgesteld van betaling van de sociale bijdragen, maar de kwartalen waarin hij geen bijdrage betaalt, tellen niet mee voor de berekening van zijn pensioen. Er zij op gewezen dat dergelijke werken gemiddeld een jaar duren. Wie kan zich veroorloven een jaar niet voor zijn loopbaanberekening te laten meetellen?

Als u personeel tewerkstelt, dan kan er geopteerd worden voor een periode van tijdelijke werkloosheid[2]. Uw personeel hoeft u dan niet te ontslaan, maar de arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk, geheel of gedeeltelijk opgeschort.

Tijdelijke werkloosheid kan gekoppeld worden aan de inkomenscompensatievergoeding. Bij de sluiting van uw zaak kan u, als zelfstandige, een inkomenscomenpensatie ontvangen, terwijl uw personeel door de RVA vergoed wordt via een werkloosheidsuitkering.

 


[1] http://www.openbarewerken-zelfstandigen.be/0001.aspx

[2] Artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten