Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Ziek op een feestdag?

Ziek op een feestdag?

  • On 12/02/2008

Feestdag tijdens ziekteperiode wordt sowieso betaald, hetzij door de werkgever, hetzij door de mutualiteit.

Onafgebroken ziekteperiode. Bij ziekte heeft de werknemer altijd recht op de betaling van die feestdag, maar wie betaalt, kan verschillen:

  • Valt de feestdag binnen de eerste 30 kalenderdagen na de aanvang van de schorsing, dan betaalt de werkgever.
  • Valt de feestdag na de 30ste kalenderdag, dan betaalt in principe de mutualiteit.

Voorbeeld: Een werknemer is ziek van 5 oktober tot en met 16 november. In die periode vallen 2 feestdagen: 1 november en 12 november (feestdag ter vervanging van 11 november). Die 2 feestdagen behouden het karakter van feestdag en moeten niet worden gerecupereerd op een latere datum. De werkgever is loon verschuldigd voor de feestdag van 1 november, die van 12 november is voor rekening van de mutualiteit.

Aansluitende ziekteperiodes. De periode van 30 dagen vangt aan op het moment dat de schorsing ingaat. Als in de loop van de schorsing de reden ervan wijzigt, begint er geen nieuwe periode van 30 dagen te lopen.

Voorbeeld: Een werkneemster is ziek van 5 oktober tot en met 16 november. Aansluitend op deze ziekteperiode neemt ze zwangerschapsrust. De werkgever is dan loon verschuldigd voor de feestdag van 1 november. De feestdagen die binnen de periode van het moederschapsverlof vallen moet de mutualiteit betalen. De periode van 30 dagen eindigt immers op 3 november.

Onderbroken ziekteperiode: hervallen. Wat als een werknemer na een ziekteperiode terugkomt, hervalt en terug arbeidsongeschikt wordt? Na een onderbreking in de schorsing (een werkhervatting) is de werkgever wel verplicht om de feestdag te betalen die binnen de eerste 30 dagen van de tweede schorsing valt.

Voorbeeld: Een werknemer is ziek van 29 oktober tot en met 30 november. Na een werkhervatting van een week blijft hij opnieuw afwezig wegens ziekte van 10 december tot en met 31 december. De werkgever is in dat geval loon verschuldigd voor de feestdag van 1 november, alsook voor de feestdagen die vallen in de periode van 30 dagen vanaf 10 december. Hij is dus ook verplicht om loon te betalen voor de feestdag van 25 december.

Eén dag ziek? Een werknemer die één dag ziek is, maar dan net op een feestdag, krijgt ook deze feestdag uitbetaald. Het is uiteraard de werkgever die dit betaalt.

 

Bron: www.sdworx.be