Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge
info@refibo.be
+32 9 223 31 54
ma-vr: 9:00-13:00, 13:30-17:00

Advocaten worden 21% duurder in 2014

Advocaten worden 21% duurder in 2014

  • On 01/01/2014

Nadat de btw-vrijstelling voor notarissen en gerechtsdeurwaarders werd afgeschaft, zijn nu ook de advocaten aan de beurt. Vanaf 1 januari 2014 worden de diensten van een advocaat aan 21% btw belast. Wat zijn de gevolgen?

Notarissen, gerechtsdeurwaarders… en advocaten. Nadat de btw-vrijstelling voor notarissen en gerechtsdeurwaarders werd afgeschaft vanaf 1 januari 2012 (1), was het maar een kwestie van tijd vooraleer ook de advocaten voor de bijl zouden gaan. Echt een verrassing was het niet, eerder een logische stap. De basisprincipes van de btw-wetgeving, zoals wij deze in België kennen, zijn vastgelegd in de Europese btw-richtlijn (2). Deze richtlijn voorzag ook geen vrijstelling voor advocaten (noch voor notarissen, noch voor gerechtsdeurwaarders). Deze vond zijn oorsprong in de mogelijkheid van de lidstaten om een bestaande afwijkende btw-vrijstelling te behouden gedurende een overgangsperiode. Echter, België is tot op heden de enige lidstaat met een vrijstelling voor advocaten. Daar komt nog bij dat België een vergoeding dient te betalen aan Europa voor het behoud dan deze exceptie.

Nu is het dus zover. Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 1 augustus 2013 (3) dat de betrokken wetsbepaling (4) uit het btw-wetboek wordt geschrapt met ingang vanaf 1 januari 2014.

Wat zijn de gevolgen? De repercussies van de ingevoerde btw-plicht voor advocaten situeren zich vooral op het vlak van de kostprijs van een advocaat. Btw-belastingplichtigen zullen hier niet van wakker liggen. De 21% btw die een advocaat vanaf 2014 zal rekenen, kunnen zij gewoon in aftrek nemen. Maar voor particulieren, overheden, verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen… die geen of slechts gedeeltelijk btw kunnen aftrekken, vormt dit een bijkomende kost van 21%. Advocaten worden voor deze partijen dus duurder. Langs de andere kant zullen advocaten de btw op hun kosten, doordat zij btw-plichtig zijn, dan wel kunnen recupereren.

Bijkomende administratie. De btw-plicht brengt ook heel wat formaliteiten met zich mee. Eerst en vooral dienen de advocaten hun btw-nummer te laten activeren. Daarnaast dienen zij de nodige aandacht te besteden aan o.a. de btw-aangifte, de boekhouding en de facturatie. LET OP! Sla ook acht op de facturen die u, als advocaat, krijgt voor uw aankopen. Immers, een correct opgemaakte factuur is een belangrijke vereiste voor de recuperatie van de btw.

Alsnog de btw-plicht ontwijken? Dan is de vrijstellingsregel voor kleine ondernemingen misschien nog een vluchtweg. Er geldt een btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Wanneer uw omzet (excl. btw) kleiner is dan € 5 580 per jaar (vanaf 2014 is dit € 25 000), dan hoeft u geen btw te rekenen aan uw klanten, moet u deze logischerwijs ook niet doorstorten aan de Belgische Schatkist en hoeft u geen btw-aangiften in te dienen. Deze vrijstelling kan een voordeel zijn. U bent immers 21% goedkoper dan uw niet-vrijgestelde concurrenten. Wanneer uw klanten zelf geen btw kunnen aftrekken, is zo’n vrijstelling mooi meegenomen. Lees er hier meer over.

Nog veel vragen. Ongetwijfeld volgen er nog circulaires en zal de btw-plicht voor advocaten nog verder verduidelijkt worden in de toekomst. Immers, nog veel vragen steken de kop op: Wordt er een overgangsregeling voorzien voor prestaties van 2013 die gefactureerd worden in 2014? Vallen de kosten voorgeschoten door de advocaat voor zijn cliënt ook onder btw-regeling? Wat met de pro deo prestaties? …

Wij volgen het voor u op de voet.


 

Bronnen: Wet van 30 juli 2013 Fiscoloog,”Geen btw-vrijstelling meer voor advocaten vanaf begin volgend jaar”, Editie 1348 p.11, 07/08/2013 Advocatenboekhouding Tiberghien advocaten (1) Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011 (2) Btw-richtlijn 2006/112/EG (3) Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, BS 1 augustus 2013 (tweede editie) (4) Art. 44, §1, 1° Wetboek btw